Texty

Alarmující nárůst státního dluhu a fiskální „úklid“ po Babišovi

Státní dluh České republiky v poměru vůči HDP patří stále k nižším v rámci EU. Tempo zadlužování v posledních letech je však bohužel alarmující. Jen mezi lety 2019 a 2022 vzrostl státní dluh z 28,3 % na 42,6 % HDP. Náklady na obsluhu dluhu se také prudce zvyšují. Úrokové výdaje v roce 2022 byly ve výši 49,7 mld. korun, v roce 2023 to bude podle Zbyňka Stanjury 70 miliard a v roce 2024 dokonce okolo 100 miliard. Rozhazovačná populistická politika Andreje Babiše a Aleny Schillerové způsobila nevídaný rozvrat veřejných financí, který musí být zastaven.

S představením ozdravného balíčku svitla naděje, že se po několika letech znovu dočkáme rozpočtové odpovědnosti. Je klíčové, aby byl balíček schválen co nejdříve a opatření mohla vejít v účinnost již od 1. ledna 2024. Po schválení balíčku se však musí pokračovat v hledání úspor a snižovaní jednotlivých schodků rozpočtu, protože, jak jsme již zmínili, dynamika zadlužování je velmi vysoká. Ambiciózní cíl vlády snižovat každý rok schodek rozpočtu o 0,9 % HDP zaslouží uznání a podporu. Dle výhledu Ministerstva financí klesne schodek rozpočtu v roce 2024 pod 3 % HDP, čímž bude ČR na cestě k opětovnému dodržování Maastrichtských kritérií (k dodržení všech kritérií dojde opět po snížení inflace a úrokových sazeb). Je však také nutné udržet letošní plánovaný schodek státního rozpočtu. Nedodržení plánovaného salda vede ke snížení kredibility a mezinárodních ratingů, což může následně způsobit menší objem zahraničních investic.

Studentské postřehy

Nastupující generace píše pro Pravý břeh! Přečtěte si komentáře úspěšných autorů naší esejistické soutěže!

Při konsolidaci je třeba dávat pozor na plošné škrty v nevhodných oblastech, které by mohly bránit prosperitě ČR. Například výrazné snížení financování školství by mohlo vést k rapidnímu úpadku českého vzdělávacího systému a následné nižší vzdělanosti a produktivitě společnosti. Dále nelze příliš škrtat v oblasti zdravotnictví, dopravy a obrany. Nesmíme zapomenout, že členstvím v NATO jsme zavázáni k ročním výdajům ve výši 2 % HDP na obranu.

Kde je však pro změnu prostor k hledání úspor, je sociální politika. Výdaje Ministerstva práce a sociálních věcí se budou v roce 2023 blížit sumě 900 miliard, tj. 40 % všech výdajů státního rozpočtu. Toto číslo je extrémně vysoké a je nutné s ním něco udělat. Možné kroky jsou snížení valorizací důchodů na úroveň před rokem 2018, nižší částka a kratší délka vyplácení podpory v nezaměstnanosti nebo například postupné snižování byrokracie s rušením agend a přicházející digitalizací. Byrokratický aparát je přebujelý a neefektivní. Stát musí na svém provozu ušetřit. Vláda Petra Fialy cílí na snižování stavů úředníků a jejich platového objemu, což by mělo být společností považováno za správný krok.

Inflace se v tuto chvíli snižuje a dle predikcí ČNB by měla okolo poloviny příštího roku dosáhnout hranice 2 %. S tím se sníží i úrokové sazby a pravděpodobně nastane další období ekonomické konjunktury a růstu HDP. Toto by v kombinaci s dalším snižováním schodků státního rozpočtu a obecně zodpovědnou rozpočtovou politikou ze strany vlády mohlo vést ke snižování poměru státního dluhu k HDP. Aktuálně patří zastavení šílené dynamiky zadlužování ČR ke klíčovým tématům tuzemské politiky a je správné, že mu současná vláda věnuje zvýšenou pozornost. Anticipace řešení tohoto problému ze strany vlády bude jednou z nejdůležitějších proměnných v příštích parlamentních volbách.