Texty

Babiš způsobil politický chaos

Projev Petra Fialy na programové konferenci ODS v Líbeznicích 26. 5. 2018: „Budeme alternativou na straně malých a středních podnikatelů a živnostníků proti vládě, která je na straně velkého byznysu a násilného pečovatelství, dozoru a kontroly.“

Vážené delegátky a vážení delegáti, vážení kandidáti, milí přátelé, dámy a pánové,

setkáváme se na programové konferenci znovu po roce – prakticky ve stejné době jsme se loni takto sešli v Praze na programové konferenci ODS před parlamentními volbami. Představili jsme tehdy náš program a fakticky jsme zahájili naši kampaň. Na jejím konci jsme s podporou Soukromníků ve volbách do Poslanecké sněmovny dostali druhou nejvyšší důvěru. A od té doby nás postupně stále více lidí vnímá nejen jako politickou stranu druhou v pořadí, ale i jako hlavní politickou alternativu.

Dnes jsme přišli, abychom potvrdili a představili základní programové priority ODS do komunálních a senátních voleb. Budou spojovat stovky kandidátů ODS na starosty a primátory a tisíce kandidátů na zastupitele do obecních a městských zastupitelstev. Své programové priority budeme prosazovat zdola, ve městech a obcích, všude tam, kde dostaneme důvěru. A budeme je prosazovat i shora, v Poslanecké sněmovně a v Senátu. Protože takto půjdeme do podzimních voleb – jako jeden silný a odhodlaný tým. Jako rozumná alternativa pro komunální a senátní volby 2018.

Samozřejmě, že pro každé město a každou obec připravujeme program šitý na míru. Ale jsou věci, které jsou společné. Ať už jde o překážky rozvoje, nebo o příležitosti. Mimochodem, v tom je síla ODS: v naší odborné a politické kompetenci. My jsme tyto oblasti našli, my jsme je pojmenovali, my jsme o nich více než dva měsíce diskutovali s lidmi po celé republice – sbírali jsme podněty, zapracovali jsme je do programu a dnes je představujeme. Dnes představíme cíle, představíme principy, představíme společné priority, představíme ambice a představíme řešení. A s nimi půjdeme do voleb.

Sám jsem v posledních týdnech znovu navštívil mnoho měst a obcí, zejména takových, které řídí naši primátoři a starostové nebo kde máme silné postavení v zastupitelstvech. A víte, co je spojuje? To, že v těchto obcích a městech nemají průměrné výsledky nebo dobré výsledky, ale že tam mají vynikající výsledky.

Projekty, které prosadili a které fungují, byly mnohdy odvážné. Naslouchají občanům, rozvíjejí život v obci, investují a přitom zodpovědně hospodaří. Dokáží využít místní potenciál a nebojí se. Používají různé cesty a metody, ale vždy s plným nasazením, s poctivou prací a se zdravým rozumem. A tak jeden z nich řadu služeb města outsourcuje – a ono to funguje. Druhý je poskytuje v režii města – a ono to znovu funguje. Jeden moudře investuje z vlastních zdrojů – a městečko je úspěšné. Druhý si rozvážně pomáhá externími zdroji – a také jemu to funguje.

Byli to právě starostové a primátoři a mnozí naši místní zastupitelé, kteří v dobách krize ODS před několika lety ukazovali lidem naši politiku poctivé práce a rozumných řešení. Kteří opakovaně v každých volbách získávali více než nejsilnější politické strany v celostátních volbách. Kteří se nenechali zkazit mocí, pozicí nebo vlivem, a naopak vytrvali ve službě občanům. Takoví lidé s ODS zůstali, takoví lidé dnes tvoří páteř ODS a spolu s nimi a s dalšími, kteří jimi byli inspirováni, jdeme dál.

Chci jim za to poděkovat. Chci jim poděkovat za poctivou práci a rozumná řešení. I proto jsou „rozumná řešení a poctivá práce“ leitmotivem našeho programu a naší kampaně do podzimních voleb 2018.

Za chvíli moji kolegové, garanti jednotlivých oblastí představí 4 pilíře, naše 4 priority pro města a obce, aby mohly být lépe spravovány a aby se v nich lépe žilo.

Dostupnou a přátelskou veřejnou správu.

Lepší veřejné služby ve městech a obcích.

Kvalitní infrastrukturu.

Ale také zázemí pro pestrý život v obcích.

Nebudu jim ve svém projevu brát práci, které věnovali několik měsíců příprav, setkávání se s odborníky, aktivními lidmi nebo prostě s obyvateli měst a obcí, kteří měli chuť se zapojit a se kterými jsme plnili obsahem naše programové priority. Představí Vám je sami.

Dovolte mi ale říci několik slov ke kontextu, ve kterém se budou tyto volby odehrávat. Protože každé volby se odehrávají v nějakém společenském a politickém kontextu, lidé v nich nově dávají důvěru jak konkrétním kandidátům, konkrétním programům, tak ale i politickým hodnotám, které tito lidé a tyto programy reprezentují.

Před rokem jsem zahajoval programovou konferenci ODS v situaci, kterou jsem popsal slovy, že premiér Sobotka spí, Andrej Babiš sní a že ODS pracuje – že pracujeme na tom, aby se ODS znovu stala politickou a programovou alternativou.

Pan Sobotka se již od té doby nevzbudil a jeho strana se vydala na cestu od volebního klopýtnutí k politickému pokleknutí.

Předseda hnutí ANO sice vyhrál volby, ale jeho největší sen se mu nesplnil: mandát na absolutní většinu a jednobarevnou vládu od voličů nedostal. Přesto ji už více než půl roku provozuje, díky obcházení ducha ústavy a pravidel parlamentní republiky, díky svévoli prezidenta Zemana, nejen bez mandátu voličů, ale i bez důvěry Poslanecké sněmovny.

Půl roku zkoumali a zkoušeli, jak by mohli vládnout sami… Jak by udělali z necelých 30 procent absolutní většinu…

… v Poslanecké sněmovně si na to zřídili fungující záložní koalici, fungující hlasovací většinu s KSČM a SPD…

… postupně se kvůli tomu rozcházeli a rozcházejí s lidmi, o jejichž obličeje a příběhy se opírali – a je jich stále více…

… namísto prvořadé politické povinnosti složit většinovou demokratickou vládu předseda vlády v demisi půl roku jezdí po republice a bez mandátu Poslanecké sněmovny slibuje každému vše, už dnes v úhrnné částce vyšší, než mohou unést všechny státní rozpočty během trvání jeho premiérské funkce, ať by trvala jakkoliv dlouho…

… místo toho, aby veřejnosti předložili silný program, jasný plán, srozumitelné reformy, aby si vzpomněli, k čemu museli přistoupit během předvolební kampaně i díky ODS: tedy k slibům snižovat byrokracii, snížit regulace, usnadnit život živnostníkům a malým podnikatelům, vytvářet podmínky pro zvyšování mezd v soukromém sektoru, učinit ze školství a vzdělání jasnou prioritu…

… místo toho předseda vlády v demisi na mapě země kreslí nové sportovní haly, které už jednou slíbil, nové dálniční přivaděče, které jeho ministr dopravy za čtyři roky nepostavil, stovky kilometrů nových dálnic za peníze, které nemá, a tak potichu uklízí ministra, aby nebylo nápadné, že za předchozí roky v době největší konjunktury postavili asi 35 kilometrů a nižším tempem, než pravicová vláda během celosvětové finanční a ekonomické krize…

… a v tomto – a v tomto politickém chaosu, na rty se mi derou jiná slova, ale jak víte, tak je ve veřejném projevu nepoužiji – tedy v tomto politickém chaosu, který způsobili, si připravují první polokomunistickou vládu po roce 1989, která Andreji Babišovi de facto dovolí, co bylo ještě před půl rokem nepředstavitelné, například ovládnout bezpečnostní složky, ale to už mu vlastně dovolili…

… a zároveň s tímto vším nejvíce zvedají hlavu a cítí se na koni – ne sociální demokraté, ne demokratická levice, ne jenom nějací nevyhranění oportunisté – ale nejvíce se stále silněji nepokrytě ozývají čistí komunisté, kteří už dokonce sebevědomě zpochybňují i ​​zahraničněpolitickou orientaci České republiky a závazky vůči našim spojencům. A předseda vlády v demisi to bagatelizuje a odbíjí tvrzením, že prý jde jen o formulační otázku.

Ano, dámy a pánové, až tak daleko jsme se dostali, tak daleko je již předvařená polokomunistická vláda… tak daleko je pokus o jakousi druhou polistopadovou republiku, která má zajistit osobní mocenský kartel několika osob a médií.

Takový je, přátelé, současný politický kontext, půl roku po volbách do Poslanecké sněmovny a zhruba stejnou dobu před komunálními a senátními volbami. A 100 let od založení moderní demokratické české státnosti. Myslím, že takto s ní, takto zacházet s moderní tradicí našeho státu, to je skoro až hanba.

Milí přátelé,

víte, že nemám ve zvyku a nikdy si nezvyknu vést řeči přehnané, řeči nerealistické nebo jinak nabubřelé. Raději trpělivě a denně pracuji na tom, abychom dělali poctivou politiku pro lidi a správná rozhodnutí pro Českou republiku a aby nám lidé co nejlépe rozuměli.

Ale stejně platí, že věci je třeba nazývat pravými slovy, pravými jmény. Jsme krok od první polokomunistické vlády v ČR od roku 1989 – jsme krok od spojenectví socialistů, bývalých a současných komunistů a oživení vlivu stalinistů – jsme krok od vlády bez programu, bez priorit a bez jasné politiky – a Občanská demokratická strana je připravena představovat a vést k této vládě politickou a programovou alternativu.

Pokud taková vláda vznikne, ODS ji nebude tolerovat – budeme jí od první minuty tvrdým oponentem a budeme razantní opozicí.

Pokud taková vláda nakonec nevznikne, budeme trvat na řádných ústavních postupech. A znovu pojmenujeme podmínky vzniku většinové demokratické vlády. Protože taková možnost tu stále je. Ovšem pouze za předpokladu, že se někteří lidé přestanou chovat jako majitelé státu a začnou se chovat jako politici přiměřeně mandátu, který dostali od voličů, přiměřeně pravidlům parlamentní demokracie, přiměřeně zájmům České republiky.

Také chci říci jasně, že předčasné volby, kterými tu znovu někdo vydírá, mohou být až na konci řádného ústavního procesu – a my se jich nebojíme. Ale ani se jimi nenecháme vydírat nebo zastrašit, kdyby vláda v nejbližších týdnech nezískala důvěru Sněmovny.

A chci říci jasně i toto: Jsem kritický k mnohým krokům Miloše Zemana, ale nejsem zastáncem nahánění prezidenta za každou jeho provokaci nebo manifestaci proruských postojů. ODS nebude zneužívat nejvážnější instituty naší ústavy jako nástroj svého zviditelnění nebo politické demonstrace.

Ale pokud se znovu šíří řeči o možnosti nějaké úřednické vlády – kterou je zde možná naopak vydírán předseda ANO za svůj neúspěšný, pomalý a doslova matoucí politický management, nebo možná ČSSD, aby se náhodou nevzepřela – tak očekávám, že řádně zvolené parlamentní strany prokáží dostatek sebevědomí a autority, aby všechny takové úvahy o úřednické prezidentské vládě rázně odmítly a nepřipustily.

Musí jasně zaznít, že podle Ústavy České republiky patří sestavování vlády do Poslanecké sněmovny mezi politické strany, a ne na Hrad. Výběr ministrů a výlučná osobní zodpovědnost za tento výběr patří ministerskému předsedovi, a nikoli prezidentovi.

Kdo to jasně neříká, kdo na tom netrvá veřejně nebo na politických jednáních, ten kalí a destruuje ústavní systém ČR.

Jsme konzervativní politická strana a neřídíme se tím, zda je to zrovna pro nás výhodné, nebo nevýhodné. ODS bude vždy trvat na dodržování ústavy, na dodržování pravidel a na ochraně politické kultury.

Navíc platí, že kdyby se všichni zúčastnění drželi ústavních postupů, jsme dnes určitě blíže k většinové demokratické vládě, než jak jsme dnes: teprve před druhým kolem a krok od polokomunistické vlády. Držet se ústavy je nejen správné, je to také rozumné a ODS se chová správně a rozumně.

Dámy a pánové,

pokud však polokomunistická vláda v nejbližších týdnech skutečně vznikne, mnoho lidí bude postaveno před vážné osobní otázky. Tak jak to již dnes vidíme v bezpečnostních sborech a justici. Nacházíme se v době, kdy u jednoho je pouhé podezření důvodem pro veřejnou skandalizaci a u druhého je stíhání „účelovka“. U jednoho je třeba jednat rychle, zbavit ho funkce, vyhnat, u druhého je prý třeba počkat s trestním stíháním, dokud neskončí ve své funkci.

Republika ale nakonec stojí a padá na slušných lidech a ODS bude stát na straně slušných lidí v bezpečnostních sborech a justici. Ani v posledních 30 letech nebylo jistě vše vždycky zcela v pořádku – ale signály takového hrubého nátlaku a takových brutálních signálů politické moci jsme tu od roku 1989 snad ani neměli.

My budeme bránit svobodu, včetně svobody slova, z principu, z přesvědčení – ne kvůli sobě – vždyť pokud jde o ODS, jsme na seznamu oblíbenců médií někde na posledních místech. Budeme bránit právo občanů na dostupné informace včetně nezávislosti veřejnoprávních médií.

Ale především budeme politickou alternativou proti regulacím a státnímu dohledu nad každým a nad vším. Spustili jsme iniciativu Velký právní úklid, jejímž prostřednictvím budeme vytvářet tlak na rušení regulací, a budeme vládě počítat každý její nový předpis a každou novou šikanu občanů.

Budeme alternativou na straně malých a středních podnikatelů a živnostníků proti vládě, která je na straně velkého byznysu a násilného pečovatelství, dozoru a kontroly.

Budeme se ozývat a budeme v PS na každé schůzi přicházet s vlastními návrhy a budeme nastavovat vládě zrcadlo.

Budeme tlačit na rozumné investice namísto kupování voličů. Chceme, aby lidem rostly platy zaslouženě a udržitelně, a nikoli z momentálního rozhodnutí pár lidí, co se potkali na úřadu vlády.

Budeme hlídat zahraničněpolitickou pozici ČR, která se rozpadá jako domeček z karet.
Dámy a pánové,

nestane se žádný zázrak, neexistuje žádný samospásný politický trik, odnikud nepřijde sama od sebe žádná záchrana. Je to jen na ODS. Nic mimo ODS nebo vedle ODS nebo paralelně s ODS. Je to na nás.

Musíme potvrzovat naši novou spolehlivost a naši pozici rozumné politické alternativy pro občany České republiky. To je to nejlepší, co můžeme udělat pro naši republiku, pro lidi, kteří alternativu hledají. Kteří hledají u politiků poctivou práci a rozumná řešení.

Ve volbách na podzim zároveň prokážeme naši schopnost a ochotu spolupracovat. Zvláště ve volbách do Senátu chceme pomoci k zachování pojistky před znepokojivým blokem hnutí ANO, SPD a KSČM v Poslanecké sněmovně ve spojení se sklonem prezidenta Zemana k ústavní a politické svévoli.

Chceme přinejmenším potvrdit naši pozici a jsme připraveni dopomoci k úspěchu kandidátům demokratické středopravé orientace.

Takže přátelé,

do podzimních voleb jdeme znovu silnější, znovu s dobrým programem, znovu vracíme politice pravý smysl a znovu potvrzujeme: na nás se můžete spolehnout. A právě dnes startujeme.


Fiala Petr

Petr Fiala

předseda vlády ČR
štítky: #