Texty

Co přinese novela zákona o ochraně hospodářské soutěže?

Lepší kontrolu trhu i efektivnější proces přezkumu veřejných zakázek mají přinést dvě novely zákona o ochraně hospodářské soutěže. Z pera Úřadu vlády míří do legislativního procesu zpřísnění dohledu nad tvorbou cenových kartelů, ministerstvo pro místní rozvoj pak přichází se zjednodušením přezkumu a kontroly veřejných zakázek.

Úřad vlády ve své novele reaguje na návrh, který již v zimě sám předložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v reakci na kritiku ,že není schopen rychle řešit možné kartelové jednání na trhu s potravinami. Pravomoci Úřadu by měly být posíleny především ve vztahu k nedovolenému sjednávání dohod mezi obchodníky, aby si mohl více posvítit na možné sjednávání kartelových dohod.

Novela rovněž počítá s tím, že by se zavedl nový přestupek pro fyzické osoby za účast v kartelu, ale by mělo dojít k vypuštění zákonného limitu pro předpoklad dominantního postavení. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže by tak mohl nově zasahovat i při menší dominanci, pokud by byl zbytek trhu dostatečně roztříštěný.

ší významnou páku na nepoctivé prodejce představuje změna definice zneužití dominantního postavení, za než by se nově měl považovat i prodej za nepřiměřeně vysoké ceny. Důvodová zpráva novely však ubezpečuje, že se nejedná o cenovou regulaci.

Ministerstvo pro místní rozvoj zase chystá po německém vzoru zkrácení lhůt pro kontroly zadávání veřejných zakázek a snížení počtu odvolání v rámci úřadu, stejně jako navýšení kauce za napadnutí tendrů. Tím by mělo dojít nejen k osekání agendy, ale  i ke kýženým úsporám. Dnes je možno veřejnou zakázku včetně námitek přezkoumávat až pětkrát. V tom je Česká republika v Evropě spíše výjimkou

Česko je pak také jediným státem, kde rozhoduje sám předseda, jinde se rozhoduje ve více lidech. Novela proto navrhuje, aby v rámci samotného antimonopolního úřadu bylo pouze jedno rozhodování, kde by stanovisko podávala tříčlenná komise. V ní by zasedli dva odborníci z úřadu a jeden z oblasti, které se daná věc týká, jako je stavebnictví, IT, apod.

Zvýšení by mělo nastat také u povinné kauce za napadnutí tendrů, která dnes činí 100 tisíc korun, avšak do budoucna půjde vždy o procentní podíl z veřejné zakázky se stropem na dvou milionech korun u zakázky veřejné a pět milionů korun u koncese. Pokud by se spor řešil nakonec u soudu, soudní poplatek naroste z dnešních tří tisíc korun na padesát tisíc.

 


Staněk Martin

Martin Staněk

analytik
štítky: #