Texty

Konec přihláškám z dob Marie Terezie

Vzpomínáte si na loňské martyrium s přijímacími zkouškami na střední? Na vystresované deváťáky, naštvané rodiče a zástupce škol i státní správy, kteří čelili obrovskému tlaku veřejnosti a médií? Tehdy zazněl slib, že přežitému systému papírových přihlášek a osobního doručování zápisových lístků jak z dob Marie Terezie definitivně odzvoní a již v následujícím roce se vše změní. Zdá se, že tento slib se právě stává realitou.     

Právě totiž startuje nový portál DIPSY (Digitální přihlašovací systém), přes který si uchazeči mohou podat až tři přihlášky (tedy o jednu více než bylo dosud možné) a zároveň seřadit vybrané školy dle své priority. Již od 15. ledna 2024 je portál zpřístupněn všem ředitelům škol, kteří do něj doplňují své specifické školní podmínky (například studijní průměr na ZŠ, účast v olympiádách, mimoškolní aktivity apod.), požadované přílohy i počet studentů přijímaných v prvním kole. Zatím nejsou hlášeny žádné problémy a se systémem panuje spokojenost. Následně se DIPSY – od 1. do 20. února 2024 – otevře i všem uchazečům. Letos se bude hlásit asi 120 000 dětí a podle CERMATU by DIPSY mohlo využít 50 až 70 % z nich.

Proč ne všichni? Protože pro přihlášení přes systém DIPSY je třeba mít zřízenu elektronickou identifikaci. Takže pro ty, co ji z jakéhokoli důvodu odmítají, existují další dvě možnosti: Jednak takzvaný výpis ze systému, kdy v DIPSY sice vyplní přihlášku a nahrají požadované přílohy, ale přihlášku následně vytisknou, podepíší a na všechny vybrané školy podají v papírové formě; nebo použijí „starý“ způsob, kdy vyplní papírový tiskopis, který společně s požadovanými přílohami opět osobně donesou na vybrané školy. V takovém případě uchazeče o studium do elektronického systému doplní střední škola.

DIPSY pak na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky (JPZ) a případných specifických školních kritérií automaticky všechny uchazeče umístí na školy dle jimi uvedené priority. Pokud tedy bude uchazeč takzvaně nad čárou, systém jej automaticky „přihlásí“ na jím vybranou školu. Odpadne tedy všechen loňský stres, kdy uchazeči přijatí na obě školy „blokovali“ místa dosud „neúspěšným“, kteří museli čekat, až k vedení škol doputují všechny příslušné zápisové lístky a pořadí se posune. Logicky tak odpadá také podávání odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů a právě ony nešťastné zápisové lístky. Uchazeč se sice může svého místa na škole vzdát, ale ztrácí tím celé první kolo a bude se muset hlásit na volná místa ve druhém (nebo dalším) kole. Jinými slovy pořadí škol, které uchazeč udá při zápisu, nebude možné následně změnit.

Přestože je možné hlásit se až na tři školy, i letos zůstávají dva termíny přijímaček. Novinkou však je, že místo a čas jejich konání letos určí nikoliv školy, ale CERMAT. S jistotou to bude opět v dubnu, ale kdy a kde přesně, se uchazeči dozví nejpozději 14 dní před zkouškou a může to být i dvakrát na stejném místě. CERMAT totiž vše rozvrhne tak, aby se zátěž uchazečů rovnoměrně rozptýlila a aby ti, kteří dojíždí z velké dálky, mohli zkoušku psát co nejblíže svého bydliště. Výsledky o přijetí či nepřijetí budou zveřejněny 15. května 2024. Uchazeč své výsledky uvidí pod přiděleným registračním číslem, a to buď v elektronickém systému DIPSY, anebo na veřejně přístupném místě ve vybrané škole.

Druhé kolo přijímacího řízení bude nově probíhat až po ukončení kola prvního a nikoliv souběžně s ním. Přihlášky se do něj budou podávat naprosto stejným způsobem – tedy celkem až tři přihlášky s určením priority dané školy. Nově mají školy v druhém kole povinnost přihlížet k výsledkům JPZ, proto se do druhého kola může logicky hlásit pouze ten uchazeč, který v prvním kole JPZ psal (jinými slovy hlásil se na maturitní obor). Případná třetí a další kola budou stejně jako doposud v gesci jednotlivých středních škol. Specifickou skupinu škol tvoří umělecké školy s talentovou zkouškou a konzervatoře. Uchazeči o tyto školy museli své přihlášky podat již do 30. listopadu 2023, a právě u nich probíhají talentové zkoušky. Jednotná přijímací zkouška z češtiny a matematiky se na tyto školy nedělá a tak ten, kdo v lednu u talentovek uspěje a na školu se dostane, má vyhráno. Kdo se nedostane, ten si podá od 1. do 20. února přihlášku úplně stejně, jak bylo popsáno výše.

Popřejme nám všem, ale hlavně letošním deváťákům a jejich rodičům, ať popsaný systém funguje co nejlépe a ke spokojenosti všech. Ministerstvu školství ale můžeme už nyní poděkovat, že se po desítkách let stagnace snaží přivést české přijímací řízení na střední školy do podoby vhodné pro 21. století.