Texty

Markéta Vaňková: Jsem ráda, že se nám podařilo najít společnou řeč

Brno pod vedením paní primátorky Markéty Vaňkové přestalo stagnovat a opět v mnoha ohledech rozkvétá do krásy. Připomeňme třeba zvládnutí pandemie, první záložní nemocnici, první očkovací centrum, příkladné řešení situace v domovech pro seniory a v sociálních službách. Všude tam ukazuje cestu ostatním. Brno po třech letech koaliční vlády ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD dokazuje, že je možné se domluvit, najít kompromis a pracovat na společné věci.

Markéta Vaňková (ODS), primátorka města Brna

Paní primátorko, stojíte v čele města jen tři roky, ale přesto se toho pod Vaším vedením stalo opravdu hodně. Z čeho máte největší radost?

Děkuji. Mám především radost z toho, že se nám podařilo odblokovat problémy, které jsme zdědili po našich předchůdcích, a které znemožnovaly další pokračování výstavby Janáčkova kulturního centra. Neshody jsme vyřešili a práce na novém koncertním sálu úspěšně pokračují. Stejně tak mě těší, že jsme konečně rozetli dlouhotrvající spory ohledně výstavby nové multifunkční haly. Rozhodli jsme, že se postaví na pozemcích, které patří městské společnosti, nejsou ničím zatíženy a nejlépe ze všech vyhovují i pro napojení na městskou hromadnou dopravu a stávající silniční síť – mluvím o výstavbě v západní části BVV.

I když se o multifunkční hale mnohdy mluví jako o „stánku pro Kometu“, chci zdůraznit, že je to prostor, který bude sloužit opravdu všem, například tím, že se zde budou moct odehrávat velké hudební koncerty, které teď musí Brno odmítat. Hala bude mít 13 000 míst a díky ní se revitalizuje i rozsáhlé území, které nyní nepatří právě mezi chlouby města. V souvislosti s výstavbou multifunkční haly se připravuje nová tramvajová smyčka, lanovka do kampusu, 1 300 parkovacích míst, vybudování nových komunikací, chodníků, přístřešků MHD, městského mobiliáře, zeleně a podobně. Financování je zčásti již zajištěno, zčásti čekáme na výsledky žádostí o podporu. Věříme, že se vše podaří dotáhnout co nejdřív.

Co se v Brně povedlo

– Doprava: Spolupráce s ŘSD na výstavbě velkého městského okruhu, oprava mostu a přilehlých komunikací na Zábrdovické, dokončení tramvajové trati na Plotní, rozsáhlých úprav Dornychu, rekonstrukce Lesnické, Lužánecké nebo křižovatky u Semilassa

– Parkování: Nový parkovací dům u úřadu práce, P+R v Líšni

– Unikátní stavby: běží příprava zahájení výstavby multifunkční haly pro 13 000 lidí a Janáčkova kulturního centra – moderního koncertního sálu pro Filharmonii Brno

– Bydlení: Kolaudace dvou stovek bytů pro seniory a tělesně postižené či startovacích bytů pro mladé rodiny

– Zdravotnictví: Rekonstrukce zdravotních zařízení (Poliklinika Zahradníkova, Poliklinika Lesná, Úrazová nemocnice), založení městského centra paliativní péče, plán vzniku dětského hospicu Dům pro Julii

– Ekologie: Protipovodňová opatření a oživení nábřeží na Poříčí, Brno je prvním městem, kde se dá žádat o dotace na tzv. zelené střechy

– Sociální oblast: Modernizace ústředního hřbitova, sloučení pečovatelských služeb města do jedné organizace, oživení činnosti Sociálního nadačního fondu, který pomáhá tam, kde standardní nástroje selhávají, provozování kontaktních míst pro lidi bez přístřeší

– Kultura: Dotažení rekonstrukce Janáčkova divadla, kina ART nebo Špilberku, podpora 3 nových hudebních festivalů

– Sport: Olympijské parky, příprava Sportovně-rekreační areálu u Anthroposu a zahájení výstavby nového 25metrového bazénu za Lužánkami

– Veřejná správa: finišuje příprava nového územního plánu města Brna, který umožní využití blokovaných lokalit a rozvoj města

Na co se ještě můžeme těšit?

Z projektů, kterou jsou již těsně před dokončením, se moc těším na výsledek aktuální rekonstrukce Opletalovy, Solniční a České. Těším se také na novou podobu Mendlova náměstí a v neposlední řadě i na zahájení předčasného užívání prodloužené tramvajové trati do kampusu. No a pochopitelně mám radost i z pokroku v budování městského okruhu, hlavně v Pisárkách, kde se již podařilo prorazit tunel pro tramvajovou dopravu, ale i na Tomkově náměstí, kde práce pokračují taktéž podle harmonogramu.

Paní primátorko, jak hodnotíte vznik koalice SPOLU?

Mám z toho radost a myslím, že spojit síly demokratických stran, jejichž politika je založená na podobných hodnotových i morálních postojích, je jediná možnost, jak voličům nabídnout silnou alternativu k nezodpovědné populistické politice, plné nereálných slibů a marketingových sloganů. Koalice SPOLU nabízí realistický program a reálná řešení toho, co nás skutečně tíží. Jsem moc ráda, že se podařilo najít společnou řeč, že koalice funguje až nad očekávání dobře, čímž dokazujeme, že tím nejdůležitějším je pro nás další osud České republiky, který klademe mnohem výše než jakékoli osobní zájmy.

Pokud koalice SPOLU uspěje ve volbách, co bude její nejdůležitější úkol? Co vy jako primátorka Brna očekáváte od „velké politiky“?

Hlavní je vůbec změna směřování celé naší společnosti. Patříme na Západ, patříme do EU, musíme si opět vážit skutečně pracovitých a slušných lidí, ne je permanentně podezřívat, kontrolovat a šikanovat. Musíme zjednodušit státní správu, omezit neuvěřitelnou byrokracii, okamžitě předělat stavební zákon. Lidé musí opět věřit, že úspěch je odměna za dobré nápady, poctivou práci a znalosti, ne za to, že se znáte se „správnými“ lidmi. Lidé si musejí být opět jistí, že zákony platí pro každého a že jim podléhají i čelní představitelé naší společnosti.

Konkrétně pak doufám, že se konečně podaří prosadit zákon o liniových stavbách, který umožní efektivně budovat silniční a dálniční síť. Brno je báječné místo k životu, ale trpí jedním obrovským handicapem – chybí nám kvalitní spojení na Vídeň, na Prahu i směrem na Svitavy. Jihomoravský kraj má vlivem nespravedlivého rozpočtového určení daní snad nejhorší silnice v republice. Brno není součástí velké evropské železniční sítě. To se prostě musí změnit. Bohužel to není v moci města, toto se musí vyřešit na úrovni státu a mě moc mrzí, že jsme kvůli populistické Babišově vládě tak trestuhodně promrhali léta konjunktury. Bude se to těžko napravovat. Ale koalice v Brně je důkazem, že jsme schopni se domluvit a táhnout za jeden provaz, i když máme na dílčí věci různé názory. A když to jde v Brně, půjde to určitě i na celostátní úrovni.

Prosím, přijďte k volbám a volte koalici SPOLU, nyní jde opravdu o všechno.


štítky: #