Texty

Modernizace armády pokračuje: Česká armáda bude zřejmě disponovat nejnovějšími německými Leopardy

Armáda České republiky byla od vzniku státu často opomíjena. Pokud se někde šetřilo či škrtalo, vždy to odnesla právě armáda. Po studené válce nastala stagnace a domnělý pocit bezpečí, kdy se zdálo, že investice do zbrojení nejsou potřeba. Armáda tak v mnoha oblastech používala ještě zastaralé vybavení z minulého režimu. Válka na Ukrajině však zásadně změnila situaci. Bezpečnostní otázky se najednou staly klíčovým tématem a Česká republika poprvé za dlouhou dobu intenzivně investuje do modernizace své armády. A právě moderní a profesionální armáda je zásadní pro bezpečný stát.

Výrazné akvizice a investice do modernizace proběhly již v minulém roce. Vláda České republiky se rozhodla pro nákup 24 amerických letounů F-35, které by měly přiletět do roku 2035. Jedná se o zásadní posun vpřed. Letouny páté generace jsou totiž zbraněmi pro bojiště budoucnosti, které přivedou celou českou armádu k výrazné transformaci. Česko také podepsalo nezávazné memorandum o dodávce pásových bojových vozidel CV90. Německo v minulém roce české armádě darovalo 14 tanků Leopard 2A4 jako náhradu za zbraně, které Česká republika poskytla Ukrajině. Dřívější investice se týkaly nákupu víceúčelových vrtulníků Venom a bitevních vrtulníků Viper. První vrtulníky dorazily do Náměště nad Oslavou již minulý rok.

Tím ale investice do modernizace rozhodně nekončí. Zásadní pokrok ve vybavení by měl nastat v následujících letech. Česká vláda totiž učinila zásadní krok směrem k nákupu tanků Leopard 2A8. Tyto německé tanky jsou nejnovější verzí Leopardů. Česko má zájem o 61 nejnovějších tanků v šesti různých modifikacích, celkem jich ale může získat až 77. Jedná se o jedny z nejmodernějších tanků na světě. Pořízení Leopardů by mohlo být pro Českou republiku klíčové v rámci modernizace. Tanky jsou nezbytnou součástí těžké brigády a jejich důležitost v boji jasně reflektuje válka na Ukrajině. Navíc je jejich nákup důležitý i vzhledem ke spojeneckým závazkům. Postupně by měly nahradit zastaralé sovětské T-72.

O nákupu nejnovějších Leopardů se již nějakou dobu jedná. Vláda České republiky ale tento týden udělala další krok k realizaci. Přistoupila k dohodě o společném pořízení tanků s dalšími státy v čele s Německem. Tanky mají být pořízeny formou společného nákupu (Cooperative Procurement Agreement). Dohoda by měla být podepsána do konce července. Tato spolupráce je velmi výhodná, společný nákup totiž umožňuje snižovat cenu a získávat množstevní slevu. Navíc se jedná o velkou příležitost pro český průmysl. Podmínkou Ministerstva obrany je propojení českého průmyslu s výrobci tanků KNDS. Do subdodávek a zajišťování provozu tanků má být český průmysl zapojen velmi aktivně.


štítky: #