Texty

Přijďte k volbám a volte „pravou rukou“

Prohlášení Pravého břehu – Institutu Petra Fialy ke komunálním a senátním volbám 2018

Říká se, že v případě komunálních voleb – na rozdíl od parlamentních – nejde o velké myšlenky, o stranický systém, o principy. Na stavbě chodníku či fotbalového hřiště se údajně lidé shodnou bez ohledu na to, z jaké jsou strany a jaké mají názory. Není to pravda, komunální volby jsou velmi důležité. A pro ty nadcházející to platí dvojnásob. Pravý břeh nabízí pět hlavních důvodů, proč jít ke komunálním (a senátním) volbám a volit „pravou rukou“.

1. Kvůli vítězství hnutí ANO v parlamentních volbách v naší zemi hrozí převzetí státu firemně-mediálním komplexem Andreje Babiše, a to na všech úrovních – tedy i na obecní. Není tedy jedno, kdo bude vládnout v našich městech a obcích, protože se můžeme obávat, že k „vyvlastnění státu“ a prosazení zájmu Agrofertu dojde prostě všude. V minulých letech se navíc na řadě míst prokázalo, že tam, kde vládne hnutí ANO, se místo řešení reálných problémů provozuje jen chaotická a neproduktivní politika.

2. V minulých parlamentních volbách získaly hodně hlasů další nesystémové a populistické strany, které působí na všech úrovních (Piráti, SPD). U nich hrozí, že budou i na místní úrovni prosazovat nepromyšlená a radikální řešení, které nebudou ku prospěchu měst a obcí. Pro tyto strany je typické, že upřednostňují pouze dílčí a z celkového kontextu vytržené bizarní nápady. Politické aktivity, které nesledují celek a všechny souvislosti, mohou působit destruktivně.

3. U komunálních voleb se v určitém směru projevuje to co u parlamentních: Strany a hnutí, které jsou u moci, se snaží získat voliče sliby a vhodnými „dárečky“. Aktuálně se to děje způsobem zvláště pokleslým, totiž předvolebním zvyšováním platů a dávek jednotlivým sociálním skupinám. To by samozřejmě bylo do jisté míry přijatelné, pokud by tato nesystémová předvolební korupce, typická pro socialistické a populistické strany, nezastírala absenci řešení podstatných problémů (byrokratizace státní správy, dopravní situace, přílišná regulace podnikatelské sféry apod.).

4. Celostátní politika má na politiku lokální vliv také v tom směru, že současná vládní koalice často vytváří jakýsi předobraz toho, o co je možné usilovat i na místních úrovních. A vládní koalici dnes vytváří podivný slepenec sociálních demokratů a hnutí ANO s podporou komunistů. Je nutné se obávat, že se tato nebezpečná kombinace bude po volbách prosazovat i v některých městech a obcích, čímž se dále prohloubí rozpad naší polistopadové politické kultury.

5. Tyto volby nejsou jen komunální, ale i senátní. Tato instituce bývá pravidelně odbývána tím, že je to jakási „odkládárna“ vysloužilých politiků a že v podstatě nemá význam. To je v naší době chybný názor. Je zapotřebí do senátu volit moudré a zodpovědné občany, neboť právě senát může nyní být pověstnou „pojistkou“ v případě prosazování zákonů, které nebudou k dobru všech občanů, ale jen vybraných oligarchických jednotlivců či skupin.

Shrnuto a podtrženo, na těchto komunálních i senátních volbách velmi záleží. A je důležité, aby se v nich zvolily a) systémové strany, které představují hráz proti populismu a radikálnímu socialismu; b) zodpovědní zástupci, kteří by přinášeli konkrétní návrhy řešení problémů měst a obcí. Pravý břeh proto jednoznačně doporučuje občanům, aby volili „pravou rukou“, ideálně obnovenou Občanskou demokratickou stranu a její kandidáty.

Za Pravý břeh – Institut Petra Fialy Jiří Hanuš


štítky: #