Debaty

21. června 2021

Petr Fiala & Jan Grolich: Spolu pro jižní Moravu

V podvečer 21. června 2021 Pravý břeh uspořádal neformální debatu předsedy ODS Petra Fialy s jihomoravským hejtmanem Janem Grolichem. Akce proběhla v příjemném prostředí Otevřené zahrady na ulici Údolní v centru Brna. I přes značně nepříznivé počasí diváci zaplnili zastřešený prostor zahrady a mnoho dalších se připojilo online.

Petr Fiala a Jan Grolich mluvili o svém vztahu k regionu, z něhož oba pocházejí. Představili unikátní pozici jižní Moravy nejen v rámci České republiky, ale i na evropské úrovni: Kraj se vyznačuje nadprůměrně vyvinutou infrastrukturou pro vzdělanostní ekonomiku a inovace, dobře nastavenou spoluprací univerzit a firem nebo úspěšnými projekty v oblasti životního prostředí.

Život na jižní Moravě však není jen růžový, mnoho lidí tu trápí problémy krajiny, nevyhovující infrastruktura a nedostatečné napojení na okolní regiony – ať už české, rakouské, nebo slovenské. Nevýhody jižní Moravy by přitom z velké části vyřešila reforma financování. Dlouholetý problém tzv. rozpočtového určení daní znamená, že jednotlivé české kraje jsou financovány nespravedlivě, a jižní Morava tak má méně peněz na opravu silnic než například sousední Vysočina. Změna však vyžaduje shodu všech zainteresovaných stran, které se zatím nikdy nepodařilo dosáhnout.aktuální reportáže