Soutěž o knihu Listopad 1989

Soutěž na Facebooku o podepsaný výtisk knihy Listopad 1989 včera a dnes: Pravidla

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je Pravý břeh – Institut Petra Fialy, z. s., IČ:01744216, DIČ:CZ01744216, Spisová značka: L 22046 vedená u Krajského soudu v Brně

Kontakt: redakce@pravybreh.cz

2. Účastník soutěže (soutěžící)

Účastníkem soutěže (dále jen soutěžící) může být pouze fyzická osoba starší 18 let s českým občanstvím, která je registrována na sociální síti Facebook (www.facebook.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj Facebook účet a splní stanovená pravidla soutěže.

3. Harmonogram a místo soutěže

Soutěž probíhá výhradně na facebookových stránkách https://www.facebook.com/pravybrehcz/ u konkrétního příspěvku soutěže.

Soutěž začíná 27. 11. 2019 od 9:00 a končí 15. 12. 2019 v 23:59.

Výherce bude vyhlášen 20. 12. v 10:00 v novém příspěvku na výše uvedené facebookové stránce a v komentáři soutěžního příspěvku.

4. Cena v soutěži

Cenou v soutěži je jeden výtisk knihy Listopad 1989 včera a dnes, který je podepsaný autory a přispěvateli knihy. Knihu naleznete i na webové adrese https://www.bpublish.cz/listopad-1989-vcera-dnes

5. Princip a průběh soutěže

Soutěže probíhají na facebookové stránce https://www.facebook.com/pravybrehcz. Soutěžící se zapojí do soutěže o výhru tak, že budou reagovat na soutěžní facebookový příspěvek podle konkrétního soutěžního zadání zveřejněného ve facebookovém příspěvku pořadatele. Podstatou soutěže je zaslání správné odpovědi, do komentáře soutěžního postu stránky.

Ze zaslaných komentářů pořadatel vylosuje výherce. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny vulgární či urážlivé komentáře.

Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné účastníky na jejich facebookovém profilu. Výherci jsou zároveň zveřejněni na facebookové stránce https://www.facebook.com/pravybrehcz a u příslušného soutěžního postu na téže stránce. Výhry jsou zasílány poštou na výhercem sdělenou adresu, a to do 15 dnů od skončení soutěže. Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do tří dnů od jejího sdělení pořadatelem, losuje pořadatel nového výherce.

Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění. Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

6. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Soutěžícího v rozsahu jméno, příjmení, profilová fotografie, u výherce poté emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, případně další údaje, uvolněné v rámci Facebook permission dialogu, budou zpracovány organizátorem soutěže jako správcem a dále pořadatelem jako zpracovatelem, a to pro účely účasti Soutěžícího v soutěži a předání výhry výhercům soutěže.

Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců, do předání výhry výhercům.

7.  Další podmínky

Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Soutěžícím je pořadatel oprávněn neumožnit Soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné.

Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace. Pořadatel a organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikace Facebook, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit a nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních facebookových stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv Facebooku.

sdílet na twitteru sdílet na facebooku sdílet na linkedin odebírat newsletter