Texty

Vesmírná příležitost 

Vesmírný průmysl už dávno není jen pro velké hráče, jako jsou USA, Čína nebo Rusko. I státy jako Česká republika mohou, jsou-li aktivní, vytěžit z vesmíru maximum a posunout tak svou ekonomiku na úroveň hospodářských tygrů. Stačí „jen” dostatečně investovat a podporovat mladé talenty.

Naše společnost je na kosmických technologiích závislá prakticky na každém kroku: mobilní telefony  s neustálým připojením na GPS přes družicové systémy, ale také pozorování Země, včasná informovanost o přírodních jevech, jako jsou požáry, záplavy apod. To vše a mnohé další je dnes možné díky vesmírnému kosmickému programu. Ani moderní ekonomika se bez vesmíru už neobejde. Podle odhadů Komise je 10 % unijního HDP závislé na kosmickém sektoru, který je nejen v Evropě rozhodně na vzestupu. A Česko musí být u toho! Je to obrovská příležitost, kterou si nesmíme nechat ujít. Jak poznamenal Petr Kapoun z Brno Space Clusteru, „Je to obrovská šance zbavit naši zemi nálepky ‚montovna‘. Na několika významných projektech jsme již dokázali, že jsme schopni stavět kompletní mise od jejich vývoje, výzkumu a následného sestrojení.“ V posledních letech můžeme sledovat významný nárůst českých společností působících ve vesmírném průmyslu, před dvaceti lety to byly čtyři, dnes je to více než sto firem a institucí. 

Po konci studené války, kdy si přístup k vesmíru de facto přisvojili pouze soupeřící USA a SSSR, se situace změnila a příležitost dostali i další aktéři, soukromí i nadnárodní. Česká republika má dveře do vesmíru otevřené díky evropské spolupráci, konkrétně díky Evropské vesmírné agentuře ESA založené v roce 1975, k níž se ČR jako plný člen připojila v roce 2008. A také díky Evropské unii, která na vesmírné aktivity utratila v minulém roce dosud největší balík peněz – 14,8 miliardy euro. Evropská spolupráce umožňuje všem státům, malým i velkým, zapojit se do kosmického programu a tím podpořit svou i evropskou ekonomiku.

Konkrétně se nabízí dva hlavní proudy. Zaprvé napojení se na tzv. upstream, což by znamenalo podílet se přímo na výrobě raket, satelitů a sond (minimálně jejich součástek). Jejich vývoj a výroba je samozřejmě velmi drahá, ale tyto produkty mají vysokou přidanou hodnotu. Nejedná se přitom o žádný sci-fi scénář, takové firmy už v naší zemi působí, například Frentech Aerospace sídlící v Brně. Takto komentoval úspěch své společnosti ředitel Pavel Sobotka: „Ani v tom největším snu by mě nenapadlo, že budu v ruce jednou držet součástku, která přistane na Marsu“. Druhou možností je tzv. downstream, který přináší benefity především pro koncové uživatele na Zemi. Kosmický program nám totiž nabízí široké množství dat, která čekají na své další využití. A opět to není hudba daleké budoucnosti, na českém území již vzniklo několik start-upů pracujících s novými technologiemi využitelnými např. pro řízení vlakového provozu, zabránění nehod nebo řízení dronů. Abychom se však posunuli dále, nesmíme usnout na vavřínech. Současná, ale i jakákoliv budoucí vláda musí splnit minimálně dva úkoly. Zaprvé pravidelně zvyšovat investice do ESA, a to i v těžkých ekonomických časech, a zadruhé aktivně vysvětlovat, že každá investovaná koruna znamená obrovský zisk v budoucnu.

Zatím jde vývoj správným směrem. Příspěvky ESA jsme v letošním roce navýšili na 62 milionů euro, což je historicky nejvyšší částka od našeho vstupu. Avšak vláda bojující s nezaviněnou rekordní inflací a mimořádnými cenami energií, která navíc ve svém programovém prohlášení přislíbila rozpočtovou odpovědnost, to nebude mít lehké a bude přemýšlet doslova nad každou investovanou korunou. Rozhodně by se však nemělo šetřit na investicích do vesmírného průmyslu. Samotná ESA odhaduje, že každé investované euro znamená přínos šesti euro v budoucích benefitech. A mezi ně jistě patří i neocenitelný rozvoj vzdělání. Podpora začínající už ve školství je naprosto klíčová. I zde se zatím daří. V letošním roce byl na VUT v Brně otevřen nový obor „Space Applications“, který mimo jiné naučí studenty sestrojit si vlastní satelit.

Zatím jde vývoj správným směrem. Příspěvky ESA jsme v letošním roce navýšili na 62 milionů euro, což je historicky nejvyšší částka od našeho vstupu.

Česko má nyní, co se vesmírných aktivit týče, velký respekt, což dokládá i skutečnost, že nám evropští partneři od minulého roku svěřili unijní vesmírnou agenturu EUSPA (nástupce GSA), která nyní sídlí v pražských Holešovicích. A byla to naše země, která v rámci svého předsednictví na ministerské Radě COMPET otevřela debatu o lepším využití kosmických dat. Je naší povinností tento trend zdržet, včas reagovat a nenechat si ujet vlak fantastických příležitostí. Naše země se díky kosmickému programu může posunout významně vpřed!

 


štítky: #