Texty

Zlepšení situace pracujících rodičů s dětmi je blízko

Vláda schválila novelu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Pokud novela úspěšně projde legislativním procesem mohla by přinést zlepšení situace pracujících rodičů s malými dětmi. Řada z nich se potýká s nedostačující kapacitou mateřských škol a sladění rodinného a pracovního života je pro ně obtížně překonatelnou překážkou.

Podívejme se na 4 hlavní chystané změny.

  • Povinnost zajistit dětem místo

V případě, že se obci nepodaří umístit dítě nad tři roky v mateřské školce či externí dětské skupině, bude mít povinnost poskytnout rodičům dítěte finanční kompenzaci, aby rodiče mohli dítěti zajistit alternativní soukromé hlídání. Toto ustanovení bude platit pro pracující rodiče, studenty a uchazeče o zaměstnání.

  • Firemní dětské skupiny

Již existující dětské skupiny zaměstnavatelů budou nově zjednodušeny. V současnosti můžou poskytovat služby péče o dítě pouze svým zaměstnancům. Nově by tato podmínka měla být zrušena.

  • Prodloužení provozní doby

Návrh počítá i s prodloužením doby provozu u poskytovatelů dětské péče, a to v případě, že čerpají příspěvek na provoz dětské skupiny. Důvodová zpráva argumentuje zkušenostmi z praxe, kdy se dosavadní provozní doba v délce 6 hodin ukázala jako nedostatečná pro sladění pracovního a rodinného života rodičů. Provozní doba by tak měla být prodloužena na 8 hodin.

  • Sousedské dětské skupiny

Sousedské dětské skupiny, které již fungují třeba v Německu nebo v Rakousku mají představovat alternativu ke klasickým mateřským školám. Jaký je jejich princip? Pečující osoba, při splnění určitých zákonných kritérií, může pečovat ve své domácnosti až o čtyři děti v předškolním věku, a to za mírnějších nároků (požárních, hygienických atd.) než v případě mateřských školek.

Pro pečující osobu (která se tímto způsobem může starat i o svoje vlastní dítě) by mělo být hlídání dětí poměrně zajímavé finančně, a to jak díky státním příspěvkům, tak díky platbám od rodičů (které budou zastropovány).


Hroudný Jan

Jan Hroudný

analytik