Texty

Antibyrokratický balíček: První kroky ke zjednodušení státu

Snižování úrovně byrokratické zátěže je v Česku dlouhodobě oblíbené téma, které můžeme najít v programech většiny politických stran. Navzdory zdánlivé shodě však situace v této oblasti zůstává bezútěšná nebo v lepším případě stagnuje. Podoba byrokracie přitom zásadně ovlivňuje kvalitu podnikatelského prostředí. Není tedy divu, že se bod s názvem „Prosekání byrokratické džungle“ nachází i v programovém prohlášení vlády Petra Fialy z 6. ledna 2022.

Vláda už v této oblasti připravila řadu konkrétních kroků a na dalších aktuálně pracuje. Zvolila přitom cestu komplexnějších antibyrokratických balíčků, které podle Petra Fialynutí jednotlivá ministerstva připravovat změny zákonů, které snižují byrokratickou zátěž na podnikatele, firmy, ale i na státní úřady.“ Jejich přípravu má na starost ministr pro legislativu Michal Šalomoun. Na návrhu se zároveň podílela i Hospodářská komora a různé asociace podnikatelů.

První balíček byl schválen na jednání vlády 31. srpna. Identifikuje celkem 20 obtěžujících povinností a stanovuje jednotlivým ministerstvům povinnost podniknout nápravná opatření do 31. prosince. Nejvíce práce čeká Ministerstvo financí a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Podívejme se blíže na jednotlivá opatření. Z oblasti, kterou má na starost Ministerstvo financí, vzbudilo pozornost např. navrhované zrušení povinnosti vést účetnictví v českých korunách. V návaznosti na tento krok mají lidé získat možnost podávat daňové přiznání a platit daně v cizí měně, např. v eurech. Menším podnikatelům usnadní život zvýšení limitu pro povinné plátcovství DPH a zvýšení hranice pro nárok na paušální daň na dva miliony korun.

Úleva pro stát i pro občany

Podstatné změny se však dotknou i pracovněprávních předpisů. Ze zákoníku práce bude vypuštěna např. povinnost zaměstnavatele sestavit na začátku roku písemný rozvrh dovolených. Tato povinnost totiž v praxi nemá větší význam, protože je dovolená reálně stanovena spíše formou dohody s jednotlivými zaměstnanci.

Podobně pozitivní ohlas vzbudil záměr výrazně zúžit povinnost pracovnělékařských prohlídek u zaměstnanců nejméně rizikové kategorie. Tento krok by měl kromě snížení administrativní zátěže zaměstnavatele vést i k uvolnění kapacity přetížených lékařů, kteří tyto prohlídky zajišťují.

Další navržená opatření se týkají školství, kde dojde ke zrušení nutnosti udělit konkrétní škole povolení pro vedení vyučování některých předmětů v cizím jazyce a návaznou povinnosti uvést tuto skutečnost v rejstříku škol. Skončí rovněž nutnost udělení tzv. schvalovacích doložek učebnicím určeným pro střední školy.

Zjednodušování byrokracie je obzvláště důležité i vzhledem k současné ekonomické situaci, kdy je třeba přistoupit k maximálním možným úsporám.

Mimo rámec prvního antibyrokratického balíčku došlo ještě ke dvěma významným krokům: Poslanecká sněmovna v červnu v prvním čtení podpořila vládní návrh zákona, kterým se ruší elektronická evidence tržeb. EET přineslo vysoké administrativní a finanční nároky pro stát i podnikatele, jeho přínosy přitom byly od počátku spíše nejasné.

Alternativou ke zrušení by přitom od 1. ledna následujícího roku bylo obnovení EET po současném pozastavení, a to včetně zařazení nových kategorií povinných subjektů (lékařů, právníků atd.). Druhým důležitým krokem je zrušení velkého technického průkazu, který bude od začátku roku 2024 nahrazen elektronickou verzí a již existujícím malým technickým průkazem.

Je jasné, že je potřeba v nastaveném trendu pokračovat a prosazovat další návrhy. Už nyní je ale zřejmé, že vládní úsilí přináší hmatatelné výsledky. Tyto kroky je nutné považovat za obzvláště důležité i vzhledem k současné ekonomické situaci, kdy je třeba přistoupit k maximálním možným úsporám a administrativní zátěž co nejvíce redukovat.

Premiér Petr Fiala již avizoval, že se připravuje druhý antibyrokratický balíček, který otevírá prostor pro další opatření. Bylo by vhodné zvážit např. další kroky vedoucí k digitalizaci v oblasti komunikace s orgány veřejné správy, kde se v praxi nadále vyskytují případy, kdy jsou od úřadů vyžadovány v písemné podobě dokumenty, které by bylo možné snadno poskytnout elektronicky.


Hroudný Jan

Jan Hroudný

analytik
štítky: #