O nás

Pravý břeh je think-tank, jehož cílem je otevírat, promýšlet a zpracovávat témata moderní pravicové politiky a usilovat o její ideovou obnovu.

Název Pravý břeh odkazuje na principiální opozici k pověstnému levému břehu pařížské Seiny, který je odedávna symbolem společenské a politické moci evropských levicových intelektuálů. Tato opozice je stále aktuální.

Prosazujeme politiku, která je skutečným střetem idejí, která umožňuje nenásilné a evoluční prosazování hodnot ve společnosti. Těmito hodnotami jsou pro nás nejen svoboda a spravedlnost, ale i osobní zodpovědnost a úcta k tradici. Jsme přesvědčeni, že chceme-li tyto hodnoty zachovat, liberální politické svobody a tradiční politické instituce nemají alternativu. Znepokojuje nás, jak často se setkáváme se zpochybňováním liberální demokracie či západní orientace České republiky.

Ústředním principem každé odpovědné pravicové politiky by měl být uvnitř malý, ale navenek silný a sebevědomý stát. Skutečná pravicová politika musí usilovat o to, aby člověk znovu přijal odpovědnost za svůj osud, za životy svých nejbližších, aby se nebál podstoupit přiměřenou míru rizika. Nejen v zájmu vlastní existence a zabezpečení své rodiny, ale i v zájmu udržení svobodné a důstojné podoby státu a společnosti, v níž je mu dáno žít. Odmítáme nejen nejrůznější nezodpovědné levicové recepty na štěstí, ale také bezhodnotovou politiku založenou na populismu středu a politickém marketingu.

sdílet na twitteru sdílet na facebooku sdílet na linkedin odebírat newsletter