Texty

Český automotive jede na plný plyn!

V posledních měsících můžeme z různých zdrojů slýchat, že se český automobilový průmysl potýká s problémy, a to zejména kvůli problémům, se kterými se potýká Německo, které je pro český automotive největším exportním partnerem. Opak je pravdou!V uplynulých týdnech zveřejnilo Sdružení automobilového průmyslu údaje o výkonu českého automotive průmyslu za loňský rok. Ty nelze vyhodnotit jinak než jako velice pozitivní. Růst se týkal všech sledovaných kategorií. Celkovou výrobu se podařilo zvýšit o 14,8 % a tím skoro dorovnat výsledky před covidovou a energetickou krizí.Představitelé svazu odhadují, že letos budou předkrizové hodnoty jednoznačně překonány.

Dobré hospodářské výsledky potvrzuje i růst tržeb o 17,7 %, tj. 1,5 bilionu korun (pro srovnání, schválený rozpočet ČR pro rok 2024 je 3,5 bilionu Kč), což daleko převyšuje loňskou inflaci, a ještě rapidnější meziroční nárůst exportu, který vzrostl skoro o čtvrtinu (23,2 %).

Tyto skvělé výsledky nejsou dobrou zprávou pouze pro výrobce automobilových vozidel, ale pro celou Českou republiku. Značná část českého průmyslu je na automotiv napojena v rámci subdodavatelských řetězců, proto z jeho úspěchu také profituje, což potvrzuje růst tržeb dodavatelů o 10,4 % a nárůst zaměstnanosti v tomto segmentu o půl procenta.

Daří se i výrobě elektromobilů, která vzrostla o 34 % a celkově elektroauta tvořila 13 % ze všech vyrobených vozidel. Z toho je patrné, že se český automobilový průmysl úspěšně adaptuje na současnou podobu Green dealu, a že za předpokladu, že se podaří udržet jeho konkurenceschopnost vůči importu elektromobilů z Asie, mu zánik rozhodně nehrozí. České firmy opět celé Evropě ukazují svou schopnost přizpůsobit se i negativním exogenním šokům.

Jedním z největších omezení pro automotive, a český průmysl jako celek, je napjatá situace na trhu práce, kde firmy čelí nedostatku pracovníků. Z tohoto důvodu české firmy během krizového období propouštěly jen minimálně, a to právě proto, že věděly, že propuštěné zaměstnance by během oživení získaly jen těžko. Proto firmy volají po větší flexibilitě na trhu práce. Řešením může být zavedení výpovědi bez udání důvodu, o kterém v současnosti vláda Petra Fialy jedná. Výpověď bez udání důvodu rozhodně není žádným bičem na zaměstnance, tak jak se ji snaží prezentovat levice či zástupci odborů, naopak přináší tolik potřebnou flexibilitu pro zaměstnavatele a pro zaměstnance je finančně mnohem výhodnější než současný systém restrukturalizací a maximálně tříměsíčního odstupného.

Pokud bych měl tento svůj komentář shrnout jednou větou, lze říci, že českému automobilovému a tím pádem i celému průmyslu se daří velmi dobře, a bude se mu dařit ještě lépe s flexibilním pracovním trhem, a dostatečnými investicemi do vědy, výzkumu a vzdělávání.


štítky: #