Texty

Je suis Balík

V uplynulých dnech veřejným prostorem proběhly informace o sporu, který vyvolala „okupační stávka“ na půdě brněnské Fakulty sociálních studií MU. Jeho součástí byly útoky na děkana fakulty Stanislava Balíka.

O co šlo? Skupina studentů zveřejnila svůj záměr okupovat budovu fakulty. Děkan Balík po stávkujících studentech požadoval odpovědi na zcela logické otázky, které se v kontextu situace nabízely. Parafrázuji: Jak konkrétně okupace budovy pomůže odvrátit klimatickou změnu? Proč má probíhat právě na této fakultě, která přijala konkrétní opatření, aby se chovala udržitelně? Co dalšího by měla udělat? Místo odpovědí se mu ale dostalo jen nenávistné kampaně na sociálních sítích.

Profesor Balík je mimořádně poctivý intelektuál, obhájce demokracie, celoživotní skaut, milovník přírody. Pomatenci, kteří jej přirovnávají ke komunistickým funkcionářům, mají asi tak stejnou intelektuální úroveň jako ti, kteří po celém světě hanobí sochy historických osobností, často hrdinů či filantropů, o kterých nic konkrétního netuší. Stačí jim, že to byli muži bílé pleti, kteří žili v dávných dobách.

Pokud stávkující studenti skutečně chtějí významně přispět ke zlepšení životního prostředí a ke zmírnění klimatických změn na naší planetě, možná by se měli dál vzdělávat, a ideálně zasvětit svůj život výzkumu a vývoji moderních technologií, které lidstvu pomohou s prevencí, mitigací či alespoň adaptací na probíhající změny. Žádný jiný realistický scénář neexistuje. Každý den promarněný válkami na Facebooku, každá party v obsazené budově zmenšuje jejich šance, že jednou vymyslí něco užitečného.

Tato celková mentální lenost, alibistické postoje a z nich vyplývající nesmyslné strategie jsou pro dnešní radikály typické. Vzpomeňme na hnutí Extinction Rebellion, jehož příznivci prosluli řadou protestních akcí, které spadají do kategorie střelby do vlastních končetin. Za všechny jmenujme alespoň blokování ekologicky čisté veřejné dopravy v Londýně v roce 2019. Podobné akce jednak nepomáhají životnímu prostředí a jednak od environmentálních témat odrazují ty, kdo by se jinak dali přesvědčit, aby se chovali zodpovědně.

Přikládáme dopis děkana Balíka studentům v plném rozsahu.

 

Milé kolegyně, milí kolegové,

v pátek 11. 11. 2022 v podvečer jsem se sešel se dvěma studentskými zástupci tzv. kolektivu Univerzity za klima, kteří mě seznámili se záměrem okupačně stávkovat na FSS MU, a to od pondělí 14. 11. 2022 10:00 do středy 16. 11. 2022 14:30. Přestože změnu klimatu i já osobně vnímám jako palčivý a akutní problém, takto radikální formu protestu nemohu podpořit a fakulta se k této iniciativě nepřipojí. V kontextu probíhající skutečné ruské okupace na Ukrajině a v kontextu historie studentských stávek v době nesvobody (především 1968 a 1989) považuji za zcela nepřijatelné zneužívání obou termínů – „okupační stávka“ v současné situaci. Rozumím jejich potřebě strhnout na sebe pozornost, současně mě upřímně mrzí, že se tak děje právě na FSS MU a v této podobě, kdy je fakulta brána v podstatě jako rukojmí. Téměř všechny požadavky směrem k univerzitám, které formulovali, už jako fakulta či univerzita plníme. Ostatně sami to během jednání opakovaně uznali a rovněž opakovaně deklarovali, že protest není namířen proti nám, „jen“ se bude odehrávat na naší půdě.

Po dlouhé diskuzi s oběma zástupci pořádajícího kolektivu zazněl z mé strany jediný základní limit, a to opustit fakultu vždy v nočních hodinách, přičemž by zůstal zachován (a fakultou umožněn) denní vzdělávací a kulturní program v atriu. Mám za to, že jako fakulta máme podporovat kultivovanou a otevřenou demokratickou diskusi, která měla probíhat v denních a večerních hodinách. V noci mělo jít pouze o přespání – a tam nevidím sebemenší důvod, proč něco takového umožňovat.

V sobotu večer mne tzv. nehierarchický kolektiv informoval, že přespání je pro ně stěžejní částí protestu, a že tedy dohoda není možná. Mou povinností jako děkana je zajistit bezpečnost, ochranu zdraví a majetku na fakultě, a proto ve spolupráci s celým vedením fakulty zvažuji podniknutí dalších kroků či už je přímo podnikám (omezení pohybu po určitých částech budovy apod.), abych této povinnosti dostál. Omlouvám se tímto vám všem, na něž opatření v příštích dnech dopadnou, aniž byste měli s okupační stávkou co společného.

Protestující mě nicméně ujistili, že jejich počínání nemá nijak narušit výuku na fakultě, ani jinak ovlivnit každodenní provoz budovy. Pevně věřím, že tento příslib, který má vycházet z jejich akčního konsensu, dodrží. Věřím tedy, že výuka bude moci ve dnech protestů probíhat bez jakýchkoli omezení. Uděláme pro to spolu s vedením fakulty vše, co bude v našich silách.

Jistě dobře víte, že problematice ochrany klimatu věnujeme na FSS dlouhodobě pozornost, ať už na vědecké, odborné, společenské, popularizační i praktické úrovni. Pravidelně u nás například zasedá fakultní pracovní skupina pro udržitelnost jako poradní orgán děkana. Složena je ze zástupců studentů, akademických i neakademických pracovníků. V uplynulých třech letech jsme také přijali významná opatření v oblasti šetrného přístupu ke klimatu. Více se o nich můžete dozvědět zde. Již delší dobu je tam přístupná cesta, jak navrhovat konkrétní opatření – dosud žádné navrženo nebylo.

Všichni studenti a studentky mají rovněž možnost předložit další návrhy, jak přispět k udržitelnosti ještě víc. Masarykova univerzita v této oblasti vyhlásila interní soutěž, ve které jednotlivé projekty mohou získat až 200 tisíc Kč (více zde). Na FSS je rovněž možné žádat o stipendijní podporu pro studentské aktivity týkající se udržitelnosti (jde o jeden z výstupů práce výše zmíněné pracovní skupiny pro udržitelnost) – a to již v roce 2022. Jen je škoda, že nikdo ze studentské obce dosud této možnosti zatím nevyužil.

Závěrem bych chtěl zdůraznit, že Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity byla, je a bude prostředím otevřeným různým myšlenkám, idejím a názorovým proudům respektujícím základní principy lidské svobody a demokracie. Rád bych proto všechny i touto cestou vyzval k umírněnosti, předcházení konfliktů a vzájemné toleranci. Pečujme o ty možnosti, které nám dává nesmírně široký model akademické samosprávy, nechtějme využívat tzv. zkratky (obcházení standardních mechanismů našeho fungování v zájmu věcí, o nichž jsme přesvědčeni, že jsou dobré), nezneužívejme fakultní prostor pro jednostrannou prezentaci našich názorů.

Stanislav Balík

děkan

 


Dvořák Petr

Petr Dvořák

konzultant
štítky: #