Texty

Programové desatero SPOLU

Když 27. října ohlásili představitelé Občanské demokratické strany, KDU-ČSL a TOP 09 pokračování koalice SPOLU i pro nadcházející volby do Evropského parlamentu, došlo zároveň k představení hlavních programových bodů. Samotná koalice se nerodila lehce, avšak o to cennější a pevnější toto spojení bude. I přes jisté rozdíly, které koaliční strany od sebe v Evropském parlamentu dělí, spojuje je stejný hodnotový základ a pohled na svobodnou, bezpečnou a prosperující Evropu.

Na celostátní úrovni úspěšná a osvědčená koalice SPOLU bude nakonec společně kandidovat i v evropských volbách. Nalezení shody předcházelo náročné  vyjednávání. Je pravda, že se jednotlivé strany v některých otázkách a pohledech na unijní témata odlišují, ale většina rozdílů spočívá především v rychlosti, s jakou má být k vybraným otázkám evropské regulace a integrace přistupováno.

V zásadních otázkách ovšem mezi zástupci ODS, KDU-ČSL a TOP 09 panuje jednota: Evropa vnitřně svobodná, vnitřně bezpečná, energeticky nezávislá, konkurenceschopná, prosperující, zelená a sociálně a kulturně rozmanitá. To jsou jen některá z ústředních témat, která si koalice SPOLU vetknula do volebního Desatera.

Celý hodnotový základ volebního programu koalice pak lze shrnout do 10 stěžejních okruhů:

  1. Evropa vnitřně svobodná.
  2. Evropa vnitřně bezpečná.
  3. Obrana Evropy před hrozbami zvenčí.
  4. Evropa konkurenceschopná.
  5. Evropa energeticky nezávislá.
  6. Zelená Evropa pro člověka.
  7. Evropa propojená dopravní a informační infrastrukturou
  8. Prosperující zemědělství a živý venkov.
  9. Evropa sociálně a kulturně rozmanitá.
  10. Evropa budoucnosti.

Koaliční strany se v evropských tématech liší často v tom, co se mnohdy rozhoduje  na národní úrovni. Kupříkladu tisíckrát omílané téma přijetí jednotné evropské měny EURO je plně v kompetenci domácích vlád a ne Evropského parlamentu. Moderní, prozápadní přístup, který chce Evropu bez zbytečných regulací, Evropu, která chrání své vnější hranice a klade důraz na svobodu podnikání a jednotný vnitřní trh bez bariér, cel a překážek v obchod, Evropskou unii jako společenství suverénních zemí, které mají odlišnou kulturu, historii a tradice, avšak společný cíl v podobě úspěšného a svobodného celku, to si přece přejeme všichni.

Umění dohodnout se a diskutovat je ovšem cenné nejen v době předvolební ale i na evropské půdě. Vystupovat proti všem a křičet, že z Bruselu přichází všechno zlo světa, je možná vděčné pro domácí publikum. Chceme-li ale jako Česká republika v Evropě skutečně něco prosadit, musíme mít správné argumenty a umět hledat spojence. Příklad pozměněné normy Euro 7, kterou se podařilo vyjednat europoslanci Vondrovi, superlídrovi společné kandidátní listiny, a ministru dopravy (oba ODS), dokazuje, že jsme- li konstruktivní a umíme o svém názoru přesvědčit ostatní, můžeme v Evropě slavit nemalé úspěchy.

Koalici SPOLU se kompromisu podařilo dosáhnout a může tak v evropských volbách slavit úspěch. Především ale ukazuje, že bude schopna i v Evropském parlamentu fungovat konstruktivně a prosazovat hlavní ideje, které jsou pro ČR i Evropu zásadní.


Staněk Martin

Martin Staněk

analytik
štítky: #