Esejistická soutěž

ESEJISTICKÁ Soutěž pravého břehu institutu petra Fialy:  Pravidla

Pravý břeh –⁠ Institut Petra Fialy hledá mladé talentované autory.

Zúčastněte se prvního ročníku soutěže o nejlepší odbornou esej. Nejlepší autoři získají až 25 000 Kč, knižní odměny a možnost navázání pravidelné spolupráce s institutem.

Podmínky soutěže:

  • Stanoveným formátem soutěže je odborná esej s volitelným využitím poznámkového aparátu. 
  • Soutěže se může zúčastnit student středoškolského, vysokoškolského a doktorandského studia, který do 28. února 2023 nedosáhne 30 let.
  • Účastník doručí nepodepsanou esej ve formátu .doc/docx/rtf nejpozději 7. 3. 2023 včetně na e-mail redakce@pravybreh.cz spolu se svými osobními údaji (jméno, příjmení, datum narození, název školy a oboru studia) potvrzením o studiu nebo platnou ISIC kartou.
  • Pořadatelé soutěže preferují odevzdání textu v češtině, přijímáme však i texty ve slovenštině. 
  • Esej musí být originálním a dosud nezveřejněným autorským textem. v rozsahu 5 až 10 normostran. Případný poznámkový aparát se započítává do stanoveného rozsahu, seznam zdrojů nikoli.
  • Téma eseje je volitelné, účastníci se mohou inspirovat níže uvedenými okruhy.

Navržené okruhy esejí:

Co Česku přineslo předsednictví v Radě EU?

Druhé české předsednictví v Radě Evropské Unie přišlo v čase bezprecedentní krize. Ruská invaze na Ukrajinu, rostoucí inflace i hrozba nedostatku energií znamenají pro Evropskou unii i Českou republiku zcela novou výzvu. Jak v tomto kontextu vnímat české předsednictví?

Vliv dezinformátorů v krizi: v čem selhávají česká média?

Série demonstrací na Václavském náměstí, které začaly v září roku 2022, se zúčastnily desítky tisíc lidí. Jejich společným jmenovatelem byl odpor proti vládě, nesouhlas s pomocí Ukrajině a vstřícný přístup k Rusku. Jak velkou roli hraje v radikalizaci těchto lidí dezinformace? A měla by česká média měla dělat víc proti extremismu?

Integrace uprchlíků z Ukrajiny v České republice: vzájemná pomoc?

Po začátku války Česko poskytlo pomoc stovkám tisíc uprchlíků z Ukrajiny. Více než sto tisíc z nich si navzdory překážkám našlo zaměstnání, tisíce dětí nastoupily na základní školy. Jak česká společnost ukrajinské uprchlíky přijala a jak je vnímá? Představuje jejich integrace pro Česko také příležitost?  

Ceny pro soutěžící:

  • 1. místo: 25 000 Kč, literatura
  • 2. místo: 15 000 Kč, literatura
  • 3. místo: 10 000 Kč, literatura

Všechny tři články a případné další kvalitní texty budou zveřejněny na webu pořadatele.

Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo odmítnout eseje, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky s také právo neudělit ceny v případě, že odevzdané eseje nebudou splňovat kvalitativní kritéria.

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže se uskuteční v dubnu 2023 v Brně.

Další informace

Pořadatelem soutěže je Pravý břeh – Institut Petra Fialy, z. s., IČ: 01744216, DIČ: CZ01744216, Spisová značka: L 22046 vedená u Krajského soudu v Brně. Kontakt: redakce@pravybreh.cz

Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Soutěžícím je pořadatel oprávněn neumožnit Soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit a nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních facebookových stránkách, kde budou k dispozici platná a úplná pravidla.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv Facebooku.

Odesláním přihlášky do soutěže vyjadřují soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Správcem osobních údajů je Pravý břeh, z.s., Třída Kpt. Jaroše 1932/13, 602 00 Brno (dále jen „správce“). Další informace o zpracování osobních údajů najdete zde. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže, respektive v případě výherců, do předání výhry výhercům.