Publikace

Biopaliva v EU – slepá ulička?

Anna Michalčáková

Biopaliva v EU – slepá ulička?

rok vydání: 2019
počet stran: 53
vazba: brožovaná

Více informací

Od biopaliv se nyní paradoxně odvracejí vlády i soukromé společnosti, přestože do nich investovaly obrovské množství financí. U první  generace biopaliv se zjistilo, že nezřídka produkují ještě více celkových emisí CO2 než démonizovaná fosilní paliva. Druhá generace  biopaliv sice už přináší životnímu prostředí reálně úspory a benefity, ale je stále poměrně nákladná a hlavně omezená množstvím vstupní suroviny. Další ještě pokročilejší technologie výroby biopaliv jsou stále na hony vzdálené široké komercionalizaci, a je otázkou, zda-li k ní vůbec někdy dojde.

Následující text shrnuje situaci na poli biopaliv v EU ve světovém kontextu. Předkládá odpovědi na otázky týkající se budoucnosti a potenciálu biopaliv jako alternativního zdroje energie a nastiňuje předpokládaný legislativní vývoj v EU.

Zpracováno pro nadaci New Direction, z jejíchž webových stránek si publikaci můžete stáhnout.