Publikace

Co říká koronavirus o dnešní EU?

Magda Komínková & Petr Dvořák

Co říká koronavirus o dnešní EU? Studie New Direction

rok vydání: 2020
počet stran: 55
vazba: brožovaná

více informací

Na koronavirus reagovala jednak EU jako celek, jednak členské státy samostatně. Reakce EU byla často podrobována kritice, ovšem ne zcela oprávněně, zdravotnictví totiž nespadá do kompetencí EU. Unie má v této
oblasti jen omezené pravomoci vymezené článkem 168 SFEU. Ten uvádí, že EU pouze „doplňuje politiku členských států“. Co nám průběh epidemie, jednotlivé reakce a konfliktní témata mohou říci o stavu dnešní Evropské unie a o budoucích výzvách? Na to se snaží odpovědět tato studie.