Publikace

European Green Deal: Mission Impossible

Magda Komínková

European Green Deal: Mission Impossible Studie New Direction

rok vydání: 2020
počet stran: 55
vazba: brožovaná

více informací

Analýza je koncipována jako soubor kratších, vzájemně na sebe navazujících textů („problémů“), které se příkladmo (tedy bez nároku na kompletnost) věnují konkrétním aspektům Green Dealu a/nebo je s využitím databází EU (Eurostat, EUR-Lex) zasazují do širšího kontextu projektu evropské integrace jako celku. Závěrečná syntéza se pak zaměřuje na formulování doporučení nejen ve vztahu ke Green Dealu jako takovému, ale k unijním „megastrategiím“ obecně, s cílem nalézt optimální cestu mezi jejich neproduktivní kritikou a možností využít jejich záměrů k synergickým změnám na úrovni jednotlivých členských států.