Publikace

Konzervativní realismus

Petr Fiala, František Mikš

Konzervativní realismus Česká perspektiva, britská inspirace

rok vydání: 2019
počet stran: 53
vazba: brožovaná

Více informací

Pokud dnes něco naléhavě potřebujeme, je to kontrarevoluce normálnosti. Konzervativní pravice musí obnovit důvěryhodnou politiku, postavit ji zpět z hlavy na nohy.

Tendence zrušit či omezit tradiční politiku a politické instituce (a s nimi i lidskou svobodu a důstojnost) je silná a vytrvalá. A stejně tak musí být silná a vytrvalá jejich obhajoba, jež se stala trvalou součástí české konzervativní politické agendy. Nejde samozřejmě o téma jediné, nicméně je to téma zásadní, od něhož se odvíjí vše ostatní. Věříme, že se nám v tomto textu povedlo naše myšlenky uspořádat v soudržný a přehledný celek, který naznačí směr možných a smysluplných odpovědí na nejpalčivější otázky dneška.

Zpracováno pro nadaci New Direction, z jejíchž webových stránek si publikaci můžete stáhnout.