Publikace

Obchodování s emisními povolenkami a letecká doprava

Magda Komínková

Obchodování s emisními povolenkami a letecká doprava Studie New Direction

rok vydání: 2021
počet stran: 67
vazba: brožovaná

více informací

Málokterým sektorem otřásly a nadále i otřásají tak silné turbulence jako letectvím. Sektor letectví byl po dlouho dobu stabilně rostoucím odvětvím, ale pandemie COVID-19 během roku 2020 a 2021 zasadila celému odvětví velkou ránu. Na jaře 2020 se letecký provoz takřka zastavil. Cestujících je poměrně málo, což tlačí ceny letenek dolů. Navíc se v tomto odvětví očekávají v příštích letech velké změny, které povede snaha snížit uhlíkovou stopu a zmenšit dopad na životní prostředí. Protože je letecký průmysl velmi významným znečišťovatelem ovzduší, zaměřují se na něj stále více snahy EU o zlepšení klimatu a snížení množství skleníkových plynů. I když Evropská unie (Unie, EU) slibuje masivní finanční podporu, celkové náklady budou obrovské a ponesou je koncoví uživatelé/spotřebitelé. Cílem této studie je představit snahy EU o snižování emisí skleníkových plynů se zaměřením se na leteckou dopravu, která zvyšuje svůj objem a tím i dopad na životní prostředí. Přesto jí společně s námořní dopravou nebyla věnována taková pozornost jako jiným druhům dopravy.