Publikace

Pluralitní integrace v Evropě

Petr Dvořák, Magda Komínková, Ondřej Krutílek, Hedvika Vurbalová

Pluralitní integrace v Evropě Jak reformovat EU směrem ke skutečně flexibilní spolupráci

rok vydání: 2017
počet stran: 71
vazba: brožovaná

Více informací

Vývoj posledních let byl ve znamení několika vzájemně propojených krizí, které zvýraznily nedostatky unijního projektu, zároveň však představují příležitost k analýze a reformě. V této studii postupně uvádíme, jakým způsobem krize podrobily EU zátěžovému testu a co z nich vyplynulo, jaké prvky a vlastnosti EU obstály, ba dokonce představují nejsilnější stránky evropského projektu, a konečně jakým způsobem by se pozitiva EU daly prakticky využít pro její smysluplnou, realistickou reformu.

Zpracováno pro nadaci New Direction, z jejíchž webových stránek si publikaci můžete stáhnout.