Publikace

Současnost a budoucnost vzdělávací politiky

Jiří Nantl

Současnost a budoucnost vzdělávací politiky

rok vydání: 2020
počet stran: 31
vazba: brožovaná

Více informací

Studie se zabývá fenoménem vzdělávací politiky a jejích současných společenských předpokladů jak v obecnější rovině, tak z hlediska konkrétních faktorů působících v evropském kontextu na vzdělávací politiku v České republice. Jde o strukturu a pozice aktérů vzdělávací politiky, ale zejména o hlavní témata, kterým vzdělávací politika v současné době čelí.

V případě České republiky to jsou otázka rovných šancí na získání kvalitního vzdělání, (proměňujícího se) vztahu všeobecného a odborného vzdělávání, některých otázek konkrétního nastavení vzdělávacího systému (zejména kulturně symbolicky výrazná otázka tzv. státní maturity, která začala v poslední dekádě pohled na vzdělávání zastiňovat).

Důležitá je i otázka podoby učitelské profese a také problémy týkající se zajištění individuálních potřeb a představ v rozsáhlém, a tedy do určité míry nutně standardizovaném systému (mj. inkluze, ale také obecnější otázka svobody volby školy a vzdělávací dráhy). Zejména k těmto tématům se text pokouší nastínit možné směry řešení.

Zpracováno pro nadaci New Direction, z jejíchž webových stránek si publikaci můžete stáhnout.