Publikace

Víceletý finanční rámec EU a jeho návrh pro období 2021–2027

Magda Komínková

Víceletý finanční rámec EU a jeho návrh pro období 2021–2027 Česká perspektiva

rok vydání: 2019
počet stran: 75
vazba: brožovaná

Více informací

Komise v květnu 2018 předložila návrh dlouhodobého rozpočtu, který zásadně ovlivní fungování a financování Unie. Debaty o novém VFR v jasnějších konturách probíhaly od února 2018, kdy byl budoucí rozpočet diskutován.

Studie shrnuje vývoj financování EU a podrobněji se zabývá aktuálním návrhem Komise, stejně jako novými prvky, reakcemi jednotlivých institucí a také možnostmi, které v oblasti rozpočtu mají členské státy. Jsou to totiž právě členské státy, kdo by se měl na projednávání VFR obzvlášť zaměřit. Text taktéž nabízí doporučení, která lze využít jak pro nejbližší rozpočet po roce 2020, tak pro následující finanční rámce. Ve stěžejních oblastech je pozornost věnována také dopadu diskutovaných možností na Českou republiku.

Pro zásadní změny rozpočtu sice není prostor, ale to neznamená, že se zainteresovaní aktéři musejí spokojit s návrhem, který Komise představila.

Zpracováno pro nadaci New Direction, z jejíchž webových stránek si publikaci můžete stáhnout.