Texty

Blíží se dohoda s opozicí o změně jednacího řádu sněmovny? Ani zdaleka

Nekonečné mnohahodinové projevy, obstrukce, schvalování samotného programu schůze do pozdních hodin. Scénář průběhu zasedání Poslanecké sněmovny, ze kterého se bohužel v posledních měsících stal naprostý standard. Vidina, že by dlouhotrvající obstrukce mohly skončit, je však stále na hony vzdálená. Změna jednacího řádu poslanecké sněmovny, jenž by mohla tento stav ukončit, totiž stále naráží na odpor opozice.

Zatímco začátkem roku se zdálo, že by novela jednacího řádu dolní komory z pera poslanců vládní koalice mohla projít, dnes je dohoda s opozicí na bodu mrazu. Původní idea omezení času pro vystupování řečníků s přednostním právem (vedení komory, předsedové stran a hnutí, předsedové klubů), změna interpelací, kdy by se upustilo od pevně stanovených časů, které jsou dnes vyhrazeny od čtvrtečního odpoledne, či pravidlo, že by na interpelacích museli být přítomni alespoň tři ministři, a to po dobu jedné hodiny, se zatím nepodařila prosadit, neboť naráží na tuhý odpor opozice.

Současné opoziční subjekty hnutí ANO a SPD totiž využívají obstrukce k naprosté paralyzaci dolní komory a zablokování stěžejních programových bodů současné vlády Petra Fialy. Sněmovní obstrukce jsou jistě legitimním prostředkem demokratické politiky a současné koaliční strany tento nástroj rovněž využívaly, avšak pouze u témat, která považovaly za naprosto stěžejní z hlediska svého programu. Občanské demokratická strana například tvrdě blokovala přijetí elektronické evidence tržeb. Současné nadužívání obstrukcí opozičními stranami tak nejen stojí daňové poplatníky nemalé peníze, ale navíc útočí i na základní demokratické prvky v podobě práva většiny prosazovat svůj program.

Nemožnost dohodnout se s opozicí, jež není ochotna ustoupit ze své pozice ani o pomyslný milimetr, bohužel, sněmovní anabázi v podobě nekonečných obstrukcí protahuje na neurčito.

Jediné dílčí průniky se snad podařilo najít v prodloužení jednací doby na závěrečná třetí čtení. O třetím čtení dnes totiž mohou zákonodárci hlasovat pouze ve středu a v pátek mezi devátou a čtrnáctou hodinou. Obstrukcemi či přestávkami klubů je tak velmi jednoduché legislativní návrhy v závěrečném čtení zablokovat.

Zákonodárci z hnutí ANO navíc odmítají přijímat jakékoliv změny pro toto volební období s odkazem, že se v průběhu hry nemají měnit nastavená pravidla. Přitom ještě v minulém volebním období hovořili jinak a dokonce sami po změnách jednacího řádu intenzivně volali.

Dokud však opoziční představitelé budou využívat jednání pléna sněmovny ke své mediální propagaci a zdržovat mnohahodinovými monology naprosto mimo téma, navíc v jazyce, který se češtině jen vzdáleně přibližuje, pak nemůžeme rychlejší a kvalitnější projednávání legislativy očekávat. „Žvanírnu“, jak se někteří opoziční poslanci o sněmovně hanlivě vyjadřují, z ní však dělají hlavně oni sami.


Staněk Martin

Martin Staněk

analytik
štítky: #