Texty

Byrokracie je civilizační choroba a stát potřebuje reformu. Zde jsou tři základní kroky

Vynálezce raket a jeden z tvůrců amerického vesmírného programu Wernher von Braun kdysi poznamenal: „Při dobývání vesmíru je potřeba vyřešit dva problémy: gravitaci a papírování. S gravitací si poradíme.“ Výstižně to vyjadřuje sílu a tíži byrokracie. Místo, aby nám pomáhala, tak nás často dusí.

Von Braun ve své době ještě nemohl poznat rozvoj byrokracie v informatickém věku. Američané do vesmíru navzdory papírování létají. To my v České republice 21. století už pomalu nepostavíme ani obyčejnou dálnici, jen vykazujeme a úřadujeme.

Byrokracie není ideologická záležitost, ani jen politická úchylka. Dnes už má podobu civilizační choroby. Většině lidí se zdá, že na každý problém existuje lék ve formě zákona, nařízení, regulace, výkazu, zákazu, oprávnění, úřadu, povolení, povinnosti, kontroly… Však to známe ze svého života víc než dobře.

Ve střední Evropě navíc máme k byrokracii obzvláštní historické predispozice. Vzpomeňme, jak už prostupovalo stařičké c.k. mocnářství. Na rozdíl od anglosaského světa jsme více ochotni věřit, že napsanými pravidly a zákony nahradíme morálku, slušnost, pořádkumilovnost, ohleduplnost, soucit a dokonce i obyčejný zdravý rozum. Dějiny nás ale vytrvale usvědčují z omylu.

Současnost přináší velkou výzvu. Informační technologie a digitalizace nabízejí neskutečné možnosti. Ale taky nebezpečí. Hrozí nám třeba, že všechno jen překlopíme z papírové do digitální podoby. Jedním si můžeme být v takovém případě jisti: lepší to nebude.

V České republice dnes nedoháníme jen zpoždění v digitalizaci služeb. Máme sklon podlehnout osudovému omylu, kterým by bylo nahrazení papíru s kolkem nějakou působivou aplikací. Různí političtí manažeři a marketéři vás budou přesvědčovat, že přesně po tomto toužíte, toto je cool, toto si žádá nová doba. Této iluze se musíme zbavit, dokud je čas. Popravdě řečeno, moc už ho nezbývá.

Digitalizace služeb, různé e-governmenty a podobné technologické vymoženosti nejsou skutečnou reformou služeb státu ani reformou státu jako takového. Nahrazení papíru nějakou pěknou aplikací nás z pasti byrokracie neposune dál. Velký německo-britský sociolog Ralf Dahrendorf trefně poznamenal, že „byrokracii potřebujeme pro řešení našich problémů. Ale jakmile ji máme, brání nám, abychom dělali to, na co ji potřebujeme“. Nestačí změnit formu byrokracie, je potřeba reformovat v tomto směru stát. A skutečnou reformou státu bude až změna přístupu a vztahu státu k občanům.

Každá novela musí obsahovat přehled nových povinností pro občana. Nebo naopak výčet povinností, které se ruší. Lidé musejí mít jasno, co právní řád znamená, musejí se v zákonech vyznat.

Minulý týden jsme představili první principy reformy státu. Je to odpověď na jednu z největších výzev a současně řešení problému, na který si lidé oprávněně stěžují. Nepřehlednost, zmatenost a množství právních předpisů. Naše reforma stojí na třech základních principech.

Zaprvé musíme vytvářet jednoduchý a přehledný právní řád. Nebude možné, aby Poslaneckou sněmovnu opustil jakýkoliv zákon, který bude skrytě ukládat lidem další povinnosti. Každá novela musí obsahovat přehled nových povinností pro občana. Nebo naopak výčet povinností, které se ruší. Lidé musejí mít jasno, co právní řád znamená, musejí se v zákonech vyznat.

Zadruhé stát musí lidem říci, jaké povinnosti už nyní mají. Zárodkem je tzv. PES (právní elektronický systém), který ve spolupráci s námi rozvíjí Hospodářská komora ČR pro živnostníky a podnikatele. Jsme připraveni ho rozšířit i pro další profese, pro starosty, ředitele škol a mnohé další.

Zatřetí chceme, aby stát každý rok popsal, jaké povinnosti kladené na občany škrtne, zruší, zjednoduší.

Jednoduché to je. Nebyrokratické taky. A nejsou k tomu potřeba další státní zaměstnanci. Ale bude to účinné? Bude to, jako když se musíte jednou týdně postavit na váhu a zapsat si výsledek. Nakonec vás to nejspíše přivede k dietě, ať chcete nebo ne.

Reforma státu – redukce povinností, velký právní úklid a každoroční závazek státu zjednodušit a omezit administrativní povinnosti právnických i fyzických osob – to by mohl být přínos současné politické generace. Mohli bychom tak přispět k návratu ČR mezi desítku nejvhodnějších zemí pro podnikání a dobrý život.

Vyšlo na webu Forum24.cz.


Fiala Petr

Petr Fiala

předseda vlády ČR
štítky: #