Texty

Česko má lepší úvěrový rating než Japonsko

Dvanáct. Přesně tolik let nezměnila americká agentura Standard & Poor’s (S&P) úvěrový rating České republiky. A jinak tomu nebylo ani v letošním roce.  Nedávno agentura S&P znovu potvrdila pro český vládní dluh rating AA-, což je lepší než u některých sousedních zemí, včetně Slovenska, Polska a dokonce ekonomické velmoci Japonska. Vzhledem k výzvám, kterým čelí vláda Petra Fialy, představuje toto potvrzení klíčový signál důvěry v českou ekonomiku.

Je patrné, že snahy vlády o konsolidaci veřejných financí nejsou pouhým slibem. Součástí konsolidačního balíčku je závazek postupného snižování státního deficitu. Už příští rok by měl klíčový ukazatel rozpočtového schodku k HDP klesnout pod tři procenta. I v následujících letech se očekává další pokles tohoto ukazatele, a to i při udržení klíčových investic do obrany, infrastruktury nebo vzdělávání. Kromě výdajové stránky rozpočtu, kde se zruší několikamiliardové dotace a sníží některé (kvazi)mandatorní výdaje, se komplexní balíček dotkne i příjmové stránky. Na té se budou například optimalizovat daňové příjmy. Potvrzení ratingu agenturou S&P tak reflektuje i důvěru v tento vládní konsolidační balíček.

S&P přímo říká, že si česká vláda velmi dobře poradila s omezením závislosti na ruských dovozech paliv (z 95 % na 4 %) a zamezila tak, aby se energetická krize propsala ve zhoršený stav veřejných financí. Agentura dále ocenila silnou finanční pozici ČR vůči zahraničí a predikuje, že bude evropským premiantem, co se veřejného zadlužení týče.

Proč je takové vysoké hodnocení důležité pro Českou republiku? Za jinak stejných podmínek by jakékoli snížení úvěruschopnosti znamenalo zvýšení nákladů Česka na obsluhu státního dluhu. V případě, že by se nezastavilo dluhově-inflační tempo, které vzniklo během let vlády Andreje Babiše, byla by současná vláda nucena platit ještě vyšší úroky. Vládě Petra Fialy se to ovšem povedlo. Společně se zpomalením tempa růstu cen (v minulém měsíci dokonce poklesu cen) se ukazuje, že se bude stav státního rozpočtu a veřejných financí už jen zlepšovat. I proto ratingové agentury hlásí “výhled stabilní”.


Procházka Jiří

Jiří Procházka

Analytik se zaměřením na měnovou politiku a bankovnictví