Texty

Lithium jako příležitost pro Česko

Lithium, stříbrolesklý reaktivní kov, se využívá zejména při výrobě baterií, ať už do mobilních telefonů nebo do elektromobilů. Existuje i velký potenciál v jeho využití k ukládání energie v tzv. Li-Ion bateriích, což ve spojení s obnovitelnými zdroji dokonale zapadá do energetické koncepce Evropské unie. V Česku se nachází jeho největší evropské naleziště. To je pro nás obrovská příležitost.

V Cínovci v Krušnohoří bylo objeveno největší naleziště lithia v Evropě. Odhady jeho množství se různí, pohybují se mezi 1-3 % z celosvětových zásob, což by mohlo České republice při chytrém využití přinést výrazný zisk. Premiér Petr Fiala se k lithiu vyjádřil následovně: „Česko má největší naleziště lithia v Evropě. Pokud jej začneme brzy těžit a podaří se nám uskutečnit velký strategický projekt v podobě výstavby gigafactory, budeme mít obrovskou konkurenční výhodu.“ Cílem Fialova kabinetu je vytvořit v České republice podmínky pro celý proces výroby elektromobilů, od lithia až k hotovému autu. V Cínovci, kde se nachází více než milion tun lithia, by se podle místopředsedy představenstva ČEZ Pavla Cyraniho mohlo začít těžit na konci roku 2026. Finální studie proveditelnosti těžby v Cínovci bude hotová koncem tohoto roku a vše zatím vypadá slibně.

Společnost European Metals Holdings (EMH), která drží v projektu těžby lithia v Cínovci 49% podíl, oznámila, že výsledky testování prokázaly více než 95% výtěžnost lithia z původní suroviny, což předčilo veškerá očekávání. Česká republika by se s předpokládanou produkcí skoro 3000 tun uhličitanu lithného ročně stala největším producentem lithia v Evropě. Separace lithné rudy v Krušnohoří je technicky možná i ekonomicky rentabilní. Ceny lithia během posledních pěti let vzrostly o neuvěřitelných 100 %, a proto je angažmá v tomto odvětví velmi lukrativní. ČEZ udělal správný krok vstupem do společnosti Geomet, která provádí výzkum k těžbě v Cínovci. V tuto chvíli drží těsnou majoritu (51 %), a proto má hlavní slovo v rozhodování o jejím dalším směřování. V plánu je investice 15 miliard do těžby v Cínovci. Tato investice bude mít podle propočtů návratnost v řádu jednotek let. Celý tento projekt by mohl být nevídaným impulzem směrem ke zlepšení ekonomické situace a srovnání regionálních rozdílů v Ústeckém kraji. Současný způsob těžby  by se lišil od způsobů před rokem 1989 a Ústecký kraj by mohl konečně ze svého nerostného bohatství profitovat.

Studentské postřehy

Nastupující generace píše pro Pravý břeh! Přečtěte si komentáře úspěšných autorů naší esejistické soutěže!

Hlavním využitím lithia přímo na území České republiky by měla být tzv. gigafactory. Volkswagen uvažuje o jejím otevření v Líních u Plzně, kde vláda připravila pro tento projekt pozemky. Výrobna baterií do elektrických aut by měla zaměstnat společně s okolním podnikatelským parkem okolo 5000 lidí. Do plzeňského regionu by tedy přišel silný investor a přinesl by dobře placená místa v oblasti moderních technologií. To Česká republika potřebuje, pokud se chce prosadit jako ekonomika s vysokou přidanou hodnotou. Gigafactory se v případě schválení Volkswagenem má začít stavět koncem roku 2024. Vláda v první polovině července schválila dohodu o gigafactory, a tím pádem dala tomuto projektu definitivně zelenou. Většina místních obyvatel byla proti, avšak po důkladné analýze lze vidět převažující výhody. S postavením průmyslové zóny je přislíbeno zlepšení okolní silniční infrastruktury, investice do lokální občanské vybavenosti a posílení železniční sítě. Aby toho nebylo málo, tak celý průmyslový park bude od okolních obcí oddělen zeleným pásem. Vláda tedy v mnohém vyšla okolním obcím vstříc a podepsala s nimi v červenci dohodu, která tento projekt schvaluje. Automobilový průmysl je pro Českou republiku naprosto klíčový, v tuto chvíli tvoří okolo 25 % HDP. Z tohoto důvodu si nesmíme nechat v oblasti elektromobility ujet vlak. Evropská unie aktuálně jasně směřuje k dominantnímu postavení elektromobilů na trhu.

Česká republika může konečně jednou využít svého nerostného bohatství a stát se ideálním místem pro investice největších světových automobilek. Pro investora nemůže být lepší místo než to, kde lze najednou provést všechny kroky výroby elektromobilu, od získání lithia, až po implementaci hotové autobaterie do automobilu. Zdroj lithia nedaleko gigafactory povede také k výraznému snížení nákladů na logistiku, což je další výhodou pro velké hráče v odvětví automobilů, kteří přemýšlí o výrobě elektroaut v České republice a může to hrát významnou roli v jejich rozhodování.

Lithium je díky své širokospektrální využitelnosti právem nazýváno „novou ropou“. Bylo by hříchem naplno nevyužít tohoto přírodního bohatství a nepřinést zisky v řádu vyšších miliard do státního rozpočtu (vysoké zisky ČEZu se projeví na ceně akcií a následně na výši dividendy, která patří mezi příjmy státního rozpočtu). Lithium v České republice také nepochybně přinese tisíce pracovních míst napříč spektrem kvalifikovanosti a může pomoci s nastartováním další periody růstu české ekonomiky. Z tohoto důvodu by měl být kvitován postup ČEZ jako majoritního vlastníka společnosti Geomet, která vede projekt těžby v Cínovci a cílí na začátek těžby na přelomu let 2026 a 2027. Za správné by měl být také považován projekt výstavby gigafactory, která udrží využití lithia na území České republiky a zjednoduší proces výroby elektromobilů pro investory. Lithium je aktuálně největší budoucí příležitostí pro Českou republiku a musí být využito kompetentně a obezřetně.