Lidé

Kateřina Basel

Kateřina Basel

koordinátorka eventů

Vystudovala politologii se zaměřením na volební studia a politický marketing na Masarykově
univerzitě. Na Pravém břehu se věnuje především pořádání akcí.