Texty

Politický boj na základě kondolence? Hyenismus. Brno má sociální politiku

Včera jsme byli svědky tragické události. V Brně uhořelo osm lidí bez domova. Premiér Fiala i primátorka Vaňková na svých sítích vyjádřili soustrast a lítost, že k něčemu takovému mohlo dojít. Co se dělo dál? Spustil se zvrhlý politický boj a obviňování, že zato může vedení města Brna, protože zrušilo projekt Housing first. Nezrušilo a ikdyby, tak dovozování podobného charakteru je nemorální a politika vedená tímto směrem je nechutná. Město Brno v čele s ODS odvedlo v sociální politice kus práce a debata o projektu zabydlování bezdomovců je už po několikáté odporně zpolitizovaná.

Projekty ukončování bezdomovectví nebyly v Brně zrušeny, naopak jsou stále rozvíjeny. Tyto projekty jsou zaměřeny nejen na ukončování bezdomovectví rodin s dětmi, ale také na jednotlivce. V období let 2018-2022 bylo v Brně v rámci projektů a systémového pořadníku žadatelů o sociální byt zabydleno 127 domácností, což odpovídá přibližně stejnému počtu jako v předešlém období.

Pro období let 2022-2026 má Brno připraveno několik projektů, mezi nimiž jsou zabydlování domácností v bytové nouzi pomocí metody Housing First a projekt Critical Time Intervention (CTI) zaměřený na dosud opomíjenou skupinu lidí. Ten by měl společně s Housing First pomoci zabydlet 60 domácností.

Projekt CTI cílí na „málo chudé a zároveň málo bohaté.” Zaměřuje se na nepokrytou cílovou skupinu. Jedná se o domácnosti, které dlouhodobě stagnují v pořadnících na sociální byty i na obecní byty v městských částech, ale stále se jedná o lidi v bytové nouzi. Projekt má čtyři fáze, během nichž se postupně zeslabuje pomoc sociálního pracovníka. Podpora u daného klienta trvá vždy jeden rok, což je zároveň doba, na niž se standardně podepisuje nájemní smlouva. Během zmíněného času je cílem dostatečně stabilizovat životní situaci jedince či rodiny, aby následně všechno zvládl/a sám/a, případně jen s podporou neziskových organizací.

Sociální zabydlování tedy v Brně funguje a má podporu i do budoucna. A samozřejmě to nejsou jediné projekty v rámci sociální problematiky, které Brno podporuje. Za zmínku stojí například spolupráce s neziskovými organizacemi. Obviňování primátorky tedy kulhá nejen morálně, ale i fakticky. K morální stránce věci – přirovnávání kohokoliv k vrahovi, i kdyby byl projekt úplně zrušen, je hnus. Jsme svědky opakované politizace tohoto tématu, které jen ukazuje na to, že se diskuze zbytečně vyostřuje z jedné i z druhé strany.


Chládek Michal

Michal Chládek

místopředseda
štítky: #