Texty

Portál dopravy

Ministerstvo dopravy na konci roku 2022 spustilo Portál dopravy, který umožňuje občanům elektronicky komunikovat s úřady v oblasti dopravních agend. Portál dopravy sdružuje dopravní služby pro občany nejen v rámci agend řidičů a vozidel, ale také agendy letecké, vnitrozemské a námořní plavby, taxislužby a řady dalších. Uživatelé na Portálu dopravy naleznou údaje o vydaných řidičských průkazech, stavu bodového hodnocení řidiče, vlastněných a provozovaných vozidlech, technických prohlídkách vozidla, stavu tachometru apod. Současně mohou jeho prostřednictvím elektronicky podávat některé typy žádostí, např. o vydání řidičského průkazu.

Vedle již roky fungujících Portálu veřejné správy, Portálu podnikatele či Portálu občana, se tak jedná o další veřejný portál, který je v tomto případě specializovaný na oblast dopravních agend. Portál dopravy zajišťuje služby nejen pro fyzické, ale také pro podnikající fyzické či právnické osoby a navíc je úzce propojen s Portálem občana, aby se uživatelé nemuseli přihlašovat na oba portály zvlášť. 

Ministerstvo dopravy od okamžiku spuštění Portálu dopravy neustále rozšiřuje služby, které zde občanům nabízí. Od března 2023 je tak možné nově využít tři digitalizovaná podání z oblasti vydávání dokladů plavidel a od dubna jsou zde přehledně uvedeny všechny informace o vlastněných leteckých osvědčeních a registracích, a to i v případě dronů. Prostřednictvím Portálu dopravy lze rovněž podávat žádosti na Letecký rejstřík ČR. 

Patrně nejvýznamnější novinkou je, že od dubna 2023 mají uživatelé Portálu dopravy možnost získat i digitalizovaný výpis z evidenční karty řidiče, který obsahuje komplexní přehled údajů o řidiči, jeho přestupcích, historii zákazů řízení, profesní způsobilosti, údaje o vydaných řidičských průkazech, či případných omezeních řidičského oprávnění atd. Výpis z evidenční karty řidiče potřebují občané např. při podrobení se dopravně psychologickému vyšetření, kdy se jedná o povinný podklad, který nesmí být starší více než 30 dní. Předložení aktuálního výpisu z karty řidiče bývá také jedním z požadavků zaměstnavatelů při přijímání nových řidičů profesionálů, protože potřebují mít přehled o svém zaměstnanci, o jeho řidičské minulosti, popř. o tom, zda nemá aktuálně omezeno řidičské oprávnění apod. Digitalizovaný výpis z evidenční karty řidiče je na Portálu dopravy dostupný ke stažení zcela zdarma. 

Ministerstvo dopravy na Portálu dopravy rovněž rozšířilo již úspěšně fungující služby elektronického podání žádosti o výměnu řidičského průkazu, a to nově i z důvodu odcizení, ztráty nebo změny údajů. Do budoucna Ministerstvo dopravy rovněž připravuje další rozšíření služeb poskytovaných na Portálu dopravy o možnost podávání elektronických žádostí při registraci vozidel.

Portál dopravy je snadno dostupný na webových stránkách www.portaldopravy.cz a zájemci se do něj mohou přihlásit několika způsoby, např. prostřednictvím mobilního klíče eGovernmentu, bankovní identity, NIA ID, datové schránky apod. Po přihlášení zde uživatel buď přímo získá vybrané informace z portfolia spravovaného Ministerstvem dopravy, nebo zde může podávat konkrétní žádosti a sledovat stav jejich vyřizování. 

Služby pro občany v rámci Portálu dopravy se poskytují v přímé návaznosti na v minulosti již zrealizované kroky v oblasti digitalizace dopravních agend, které mají usnadnit komunikaci mezi občany a veřejnou správou. Účelem všech těchto kroků je ušetřit občanům nejen čas, ale i peníze tím, že mohou nalézt všechny dostupné elektronické služby na jednom místě. Dle vyjádření ministra dopravy Mgr. Martina Kupky je digitalizace v současnosti jednou z hlavních priorit Ministerstva dopravy, přičemž všechny dopravní agendy v působnosti tohoto rezortu by měly být kompletně zdigitalizované do roku 2025. 


štítky: #