Texty

Přehledně: Kde všude vláda pomáhá

Od začátku války uplynulo víc než osm měsíců a vláda zatím bezprecedentní situaci zvládá velmi dobře. Přesto čelí permanentní kritice. Z jedné strany, že nedělá nic, z druhé, že dělá moc a že je schodek rozpočtu příliš vysoký. Pravda je jako obvykle někde uprostřed.

Vláda to dělá dobře. Našla vyváženou polohu, daří se jí pomáhat lidem i firmám, a současně nezatěžovat rozpočet víc, než je nezbytně nutné. Schodek je v tuhle chvíli stále o více než jednu a půl miliardy nižší, než plánovala vláda Andreje Babiše dávno před vypuknutím války a energetické krize.

V této nelehké době stát musí ukázat, že lidem nabízí pomocnou ruku, že na to nejsou sami. Vláda navíc přišla s přehledným webem destnikprotidrahote.cz, kde přehledně představuje jednotlivé příspěvky, na které mají občané nárok. O většinu příspěvků si navíc mohou zažádat online. Podpora je rozdělena do tří podskupin. Podívejme se na přehlednou rekapitulaci:

Rodiny a děti

Podpora rodin s dětmi je v této době zvlášť důležitá. O jakou pomoc  je možné zažádat?

 • Jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5 000 Kč za každé dítě v rodině, jejíž příjmy za loňský rok nepřesáhly 1 000 000 Kč.
 • Rodičovský příspěvek jednomu z rodičů, který celý den pečuje o dítě mladší 4 let.
 • Náhradní výživné pro nezaopatřené dítě, kterému není nebo je pouze částečně hrazeno výživné.
 • Přídavek na dítě pro rodiny, jejichž příjem nepřesáhne 3,4násobek životního minima.
 • Příspěvek na živobytí lidem, kteří si nemohou ze svého příjmu zaopatřit základní životní potřeby.
 • Porodné pomůže rodině s nízkými příjmy po narození prvního nebo druhého dítěte.
 • V neposlední řadě rodiny určitě ocení nižší spotřební daň na benzín a naftu, ze níž těží všichni, kdo potřebují často jezdit autem.

Bydlení

Další kategorií, která pomůže zkrotit výdaje domácností, jsou příspěvky na bydlení a související s bydlením.

 • Doplatek na bydlení, který společně s vlastními příjmy pomáhá pokrýt nezbytné náklady na bydlení.
 • Mimořádná okamžitá pomoc je příspěvek při nečekané životní situaci. Například při ztrátě bydlení či zničení jeho vybavení.
 • Příspěvek na bydlení pro všechny občany, kterým náklady na bydlení přesáhnou 30–35 % jejich příjmů.
 • Pomoc s cenami energií – vláda od začátku roku 2023 zastropovala ceny energií, aby zmírnila dopady jejich růstu. O zastropování navíc není potřeba žádat, uplatní se zcela automaticky.
 • Nová zelená úsporám, tedy příspěvek motivující k energeticky úsporným rekonstrukcím a novým stavbám.

Senioři a ohrožené skupiny

Poslední a neméně důležitou skupinou obyvatel jsou senioři, případně další ohrožené skupiny. Ti mohou využít:

 • Příspěvek na péči pro ty, kteří se o sebe ze zdravotních důvodů nezvládnou postarat sami.
 • Zvýšení důchodů v souvislosti s rostoucí inflací tak, aby byl její dopad na seniory co možná nejnižší.
 • Příspěvek na mobilitu hendikepovaným lidem s pohybovým či orientačním postižením.
 • Příspěvek na zvláštní pomůcky pro hendikepované osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální pomůcky.
 • Příspěvek při převzetí dítěte do péče na vybavení pro pěstouny, kteří zrovna přijali dítě do péče.
 • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nahrazující výživné a náležející dítěti, které vyrůstá v pěstounské péči.
 • Příspěvek na zakoupení motorového vozidla pro pěstouny, kteří mají v péči tři a více dětí. Dostat mohou až 70 % pořizovací ceny vozidla.
 • Zaopatřovací příspěvky pro mladé lidi, kteří právě opustili náhradní rodinu nebo dětský domov.
 • Příspěvek na dojížďku pro osoby evidované na Úřadu práce, které řeší nástup do zaměstnání mimo svou obec.
 • Pohřebné, tedy jednorázový příspěvek ve výši 5 000 Kč na náklady spojené s přípravou pohřbu.

Pomoc firmám

Náklady v důsledku války a energetické krize rostou neúměrně nejen lidem, ale i firmám. Pomoc můžeme rozdělit  podle velikosti podniku. Vláda nabízí pomoc malým a středním firmám, ale i těm velkým.

Pomoc malým a středním firmám

Zastropování cen energií se bude týkat nejen domácností, ale i malých a středních podniků. Od 1. 1. 2023 budou mít všechny tyto podniky zastropovanou cenu. Cena za dodávku elektřiny se stanoví ve výši 5 Kč/KWh bez DPH, tedy 6,05/KWh s DPH, u plynu bude cenový strop zaveden ve výši 2,50 Kč/KWh, tedy 3,025/KWh s DPH. Pokud má firma či jiný zákazník sjednanou nižší cenu, bude platit sjednanou cenu. Nejedná se tedy o plošnou slevu.

V neposlední řadě se zavádí kontrakční povinnost. Dodavatele poslední instance budou muset nabídnout smlouvu malým a středním firmám, kterým se nedaří uzavřít smlouvy na dodávky energií s jiným dodavatelem. Opět za výše zmíněnou zastropovanou cenu.

Živnostníci a malé firmy mohou dále využít dotací v operačním programu Podnikání a technologie pro konkurenceschopnost, Modernizačním fondu i programu ENERG. Dotace lze čerpat na:

 • komplexní úsporné projekty zahrnující rekonstrukci budov určených pro podnikání,
 • zvýšení účinnosti technologických a výrobních procesů,
 • instalace pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Pomoc velkým firmám

Vláda schválila i dotační program pro podnikatele na pomoc s vysokými cenami energií ve výši 30 miliard korun. Žádat o podporu budou moci velcí odběratelé, kteří jsou připojeni k vysokému či velmi vysokému napětí nebo mají roční spotřebu plynu vyšší než 630 MWh a současně vykonávají podnikatelskou činnost v zemědělství, lesnictví, rybářství nebo v těžebním a zpracovatelském průmyslu. Maximální výše podpory je až 200 milionů korun. Podpora bude poskytnuta za období od 1. února do 31. prosince 2022. Více informací lze získat přímo v programu ministerstva.

Pro představu přikládám údaje zveřejněné Ministerstvem financí ČR. Z nich lze přehledně vyčíst hlavní výdajové změny v novelizovaném rozpočtu z minulého týdne. Tučně označené pak souvisí zejména s důsledky Putinovy války na Ukrajině.

 

HLAVNÍ VÝDAJOVÉ ZMĚNY STÁTNÍHO ROZPOČTU (V MLD. KČ)
Dotační program pro podnikatele na pomoc s vysokými cenami energií +30 mld. Kč
Pomoc domácnostem s cenami energií (zejména úsporný tarif) +18,5 mld. Kč
Nemocenské pojištění, sociální dávky a podpora v nezaměstnanosti +12,2 mld. Kč
Humanitární dávka včetně mimořádné okamžité pomoci a příspěvek pro solidární domácnost +10 mld. Kč
Nákup zemního plynu do státních hmotných rezerv +8,5 mld. Kč
Jednorázový příspěvek na dítě +8 mld. Kč
Druhá mimořádná valorizace penzí +7,8 mld. Kč
Odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energií +6,6 mld. Kč
Platba za státní pojištěnce +5,2 mld. Kč
Kompenzace výpadku příjmů SFDI +5 mld. Kč
Obsluha státního dluhu +4 mld. Kč
Dotace na sociální služby +3,4 mld. Kč
Kompenzace za vakcíny proti Covid-19 +3,2 mld. Kč
Podpora bydlení a regionálního rozvoje +2,8 mld. K

 

Z toho jasně vyplývá, že většina výdajů, které se v rozpočtu propsaly, jsou důsledkem války na Ukrajině. V rámci udržení sociálního smíru a provozuschopnosti našich firem je naprosto klíčové, aby vláda výše zmíněnou podporu poskytla.


Chládek Michal

Michal Chládek

místopředseda
štítky: # #