Texty

Projev předsedy vlády před Poslaneckou sněmovnou s žádostí o vyslovení důvěry vládě

Premiér Petr Fiala vystoupil ve středu 12. ledna 2022 s úvodním projevem na jednání Poslanecké sněmovny k žádosti vlády o vyslovení důvěry. Koalice pěti stran, ODS, Pirátů, STAN, KDU-ČSL a TOP 09, předstoupila před Poslaneckou sněmovnu se žádostí o vyslovení důvěry 102 dnů po skončení parlamentních voleb v říjnu 2011 poté, co zveřejnila své programové prohlášení. „Chceme stát, který nebude žít na dluh,“ řekl poslancům premiér. Nemůžeme podle něj odsouvat řešení problémů. Slíbil, že jeho vláda do konce roku předloží důchodovou reformu, 200 kilometrů nových dálnic či to, že se za jeho vlády bude stavět o deset tisíc nových bytů ročně více.

Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády,

dnes je to přesně 102 dní od podzimních parlamentních voleb, a až dnes za těmito volbami uděláme symbolickou tečku. Podle naší ústavy, dokumentu, který určil parlamentní charakter naší republiky, předstupuje nově jmenovaná vláda před Poslaneckou sněmovnu, aby ji požádala o důvěru.

A pokud tuto důvěru získá, pak teprve se stává plnohodnotnou vládou na další volební období. A teprve tehdy dojde hlas každého, kdo se zúčastnil voleb svého hlavního naplnění. A proto jsme se tady dnes sešli, abychom splnili to, co po nás občané žádali v podzimních volbách – změnu vlády v naší zemi. Mám toto shromáždění, tuto budovu, tuto instituci v hluboké úctě, a nepovažuji ji ani za zbytečnou nebo přebujelou instituci, ani za žvanírnu. Parlament odráží vůli voličů. Bez parlamentu by nebylo demokracie. Demokratický stát, parlamentní demokracie, to je jediná opravdu osvědčená záruka svobody a prosperity občanů. Nic není samozřejmě dokonalé a žádná lidská činnost není dokonalá, ale nikdo nic lepšího ve správě veřejných věcí dosud nevymyslel a ani nevymyslí.

A právě proto dnes přicházím sem jako předseda vlády s hrdostí i s pokorou zároveň. Naše vládní koalice se poprvé sešla ještě v den voleb a dala tak najevo, že chce okamžitě začít pracovat na tom, aby se věci v naší zemi začaly měnit v lepší. Ten dokument, který vám dnes představujeme, předkládáme, nevznikl tedy přes noc, je to výsledek dlouhé práce, jsou za ním bez nadsázky tisíce hodin práce, nejprve expertů našich jednotlivých stran, kteří připravovali programy pro volby, pak společných koaličních týmů, které se snažily definovat programové průniky, hledat kompromisy, mluvit s klíčovými reprezentanty společnosti, a vytvořili jsme tak dohromady finální vládní program, takový program, který bude správně reagovat na potřeby naší země a potřeby jejích obyvatel.

Ale zároveň je to program realistický, jak pokud jde o splnitelnost cílů, tak i vynaložených finančních a společenských nákladů. Nejsme populisté a nechceme slibovat nic, o čem nejsme přesvědčeni, že jsme to schopni naplnit. A určitě nebudeme slibovat nic, o čem víme, že by to mohlo naši zemi a její ekonomiku dokonce poškodit. Zodpovědná vláda podle našeho názoru nemůže žít ze dne na den. Nemůže hospodařit na dluh. Potřebuje vizi, potřebuje ambici, ale současně musí stát pevně nohama na zemi. Jsem přesvědčen, že právě takové je programové prohlášení naší vlády, o kterém mimo jiné dnes budeme hlasovat.

Náš vládní tým nepřichází sloužit naší zemi a jejím občanům v jednoduchém období. Kombinace nastupující inflace, neboli drahoty, energetické krize a epidemie covidu, staví naše občany bezesporu před nejsložitější rok od vzniku našeho samostatného státu. Jde o výsledek jak vnějších mezinárodních vlivů – to určitě nepopíráme, tak ale i o neblahý důsledek řady rozhodnutí minulé vlády. My jsme ale připraveni tuto situaci zvládnout a všechny nahromaděné problémy správně řešit.

Zároveň ale chceme a vlastně i musíme pracovat na celé řadě dlouhodobých projektů a témat. Musíme, protože světová ekonomika i evropská politika se rychle vyvíjejí a Česká republika na to musí být schopna adekvátně reagovat, aby dokázala obstát v konkurenci jiných zemí a abychom tak mohli našim občanům zajistit dlouhodobě bezpečnou existenci a také lepší životní úroveň. My si už nemůžeme dovolit odsouvat problémy na další volební období, protože pak by mohlo být už pro všechny nenávratně pozdě. A je jedno, zda se to týká důchodové reformy nebo výstavby jaderných zdrojů. A naopak. Když se pustíme do práce hned, a dokážeme ji dělat dobře, tak Česká republika bude mít šanci patřit mezi nejvyspělejší země světa.

A dámy a pánové, dostat Českou republiku mezi nejvyspělejší země světa, to je ambice, to je společná ambice všech pěti politických stran, které vytvořily tuto vládní koalici. Programové prohlášení, které vám dnes předkládáme, podle našeho názoru ukazuje, kudy se na tuto cestu, cestu mezi nejvyspělejší země světa, vydat. A prvním krokem na této cestě je, že začneme pojmenovávat a odstraňovat všechny hlavní problémy, které Českou republiku a její občany trápí. A my to opravdu myslíme vážně, když říkáme, že jsme vládou změny pro budoucnost. Chceme totiž lepší budoucnost nejenom pro nás, ale i pro naše děti a vnuky.

Co tedy, dámy a pánové, jako nová vláda chceme, co na této cestě k lepší budoucnosti naší republiky nabízíme? V první řadě chceme stát, který nežije na dluh, protože každý dluh se musí jednou zaplatit. A čím později se zaplatí, tím bude větší a splátky bolestivější. A vedlejším efektem rozhazování vypůjčených peněz státem je pak inflace nebo-li v důsledku drahota. A s tou se teď naše země a její občané musejí potýkat už od loňského podzimu a podle ekonomů bude trvat i po celý tento rok.

A proto se musíme okamžitě začít chovat rozumně a rozpočtově zodpovědně. A to nejenom ve vztahu k letošnímu státnímu rozpočtu, ale ke všem rozpočtům budoucím. A proto také naše programové prohlášení obsahuje závazek zahrnout principy zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti do ústavního pořádku České republiky. Chceme upravit výdajové pravidlo, aby nebylo možné zvyšovat vládní výdaje bez ohledu na naše rezervy a bez ohledu na hospodářskou situaci.

Zároveň chceme našim občanům dát jistotu, že stát nebude bezohledně zvyšovat jejich daně. Proto jsme se zavázali, že vytvoříme pravidlo daňové brzdy, které stanoví strop celkového daňového břemene. Jakmile je složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní bude pak automaticky vyloučené.

Naše vládní plány zahrnují samozřejmě i celou řadu dalších opatření zejména v oblasti boje proti daňovým únikům a nelegálním daňovým optimalizacím. Celý dokument máte k dispozici a od minulého týdne je také dostupný pro veřejnost i na stránkách Úřadu vlády.

Chtěl bych v této souvislosti zdůraznit, že případná úsporná opatření naší vlády budou maximálně sociálně citlivá a že se nedotknou našich priorit v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociální péče. Naším cílem je rovněž udržet stávající valorizační mechanismus pro naše důchodce. Jsme totiž přesvědčeni, že šetřit má náš stát v prvé řadě sám na sobě nikoliv na svých občanech. Bohužel český stát je hodně zbytnělý a ve srovnání s tím, kolik nás všechny stojí, je taky málo výkonný. A toho se týká i náš další závazek. Náš další závazek je, že chceme, aby náš stát byl moderní, chytrý, efektivní a úsporný.

Hlavní cestou k tomuto cíli je jednoznačně digitalizace. Adekvátně k tomu můžeme významně ušetřit na úřednících, jejich kancelářích a celkovém provozu státu. A přitom náš občan dostane daleko rychlejší a taky kvalitnější služby. Naše konkrétní plány v této oblasti jsou velice ambiciózní a týkají se prakticky všech resortů. Ať už jde o revizi jednotlivých úřednických agend s cílem redukovat ty nepotřebné a ostatní případně převést na digitální platformu nebo o zavedení jednotného elektronického tržiště pro nákupy státu nebo o další rozšíření Czech POINTu, vytvoření mobilní aplikace portálu občana, spuštění bezplatného portálu podnikatele, sdílení údajů ze základních registrů, lepší transparence dat a tak dále a tak dále. Chceme důsledně naplnit princip, že tam, kde mohou mezi úřady obíhat data, tam nemá pobíhat občan. Samozřejmě ale myslíme i na seniory, myslíme na občany se speciálními potřebami, pro které zůstane zachována i původní papírová cesta.

Modernizace našeho státu by nám měla přinést nejen úspory, ale také možnost zaměstnat ve státní správě špičkové odborníky a budoucí talenty. Bez nich se státní správa ve 21. století určitě neobejde. Bavíme se zde v určité nadsázce o stavbě nových informačních dálnic. Ale České republice bohužel chybí, bohužel stále chybí i ty původní dálnice, dálnice asfaltové. A celkově zaostává i naše vlaková doprava. A to všechno je také měřítkem toho, nakolik je náš stát moderní, nakolik je efektivní. Kvalitní dopravní síť je totiž základním předpokladem nejen kvalitního života občanů, ale také základním předpokladem dalšího rozvoje našeho hospodářství. V moderní zemi se prostě potřebujete rychle a s jistotou dostat z jednoho místa na druhé. V moderní zemi potřebujete mít všechny regiony prostupné, dostupné a propojené. A to jak pro lidi, pro občany, tak pro investory. A proto se naše vláda zavazuje, že do konce svého volebního období rozšíří dálniční síť v naší zemi o dalších zhruba 200 kilometrů. Prioritně se zaměříme na pokračování stavby Pražského okruhu, výstavbu dalších úseků dálnice D35 a dostavbu dálnice D1. U nových úseků půjde mimo jiné o další části dálnice D3, o prodloužení dálnic D4, D6, D49 a D55. Zároveň chceme zvyšovat kapacitu vybraných silnic I. třídy a budovat obchvaty měst a obcí, které trpí tranzitní dopravou. Naší další prioritou je také výstavba moderních vysokorychlostních tratí, zejména pak příprava klíčových staveb na tratích Praha-Drážďany, Praha-Brno, Brno-Ostrava a Brno-Vídeň.

U toho, jak podpořit další rozvoj naší ekonomiky, u toho bych ještě rád chvíli zůstal. Budoucnost našeho hospodářství totiž bude v následujících letech více než kdykoliv předtím záviset na tom, jak se náš stát, naše firmy, naši podnikatelé dokážou přizpůsobit novým trendům zejména v oblasti nových technologií a průmyslových inovací. ČR je proexportně průmyslově zaměřená průmyslová země, ale nesmí být montovnou pro vyspělejší ekonomiky. A zde čelíme dvojímu riziku. Jednak že bychom mohli v mezinárodní konkurenci ztratit svoje výhody a začít zaostávat. A to druhé riziko je, že bychom nezvládli transformaci naší energetiky na nové podmínky a tím ztratili energetickou nezávislost a tedy i schopnost ovlivňovat ceny pro naše domácnosti a podniky. Tato rizika si velice dobře uvědomujeme a proto naše vláda chce maximálně podpořit konkurenceschopnost českého průmyslu mimo jiné i prostřednictvím podpory investic do inovací a nových technologií. Jinými slovy budeme chtít, aby vznikaly firmy a projekty s vysokou přidanou hodnotou práce. To je cesta, jak může český průmysl udržet krok se světem a obstát v mezinárodní konkurenci.

Zároveň se ale budeme velmi intenzívně věnovat řešení energetické soběstačnosti ČR. A i tady jsou řešením právě nové technologie a inovace. Budoucnost naší energetiky totiž velmi vidíme, ona jiná cesta není, v kombinaci jaderné energetiky a decentralizovaných obnovitelných zdrojů. To si ale vyžádá soustředěné úsilí vlády na více frontách, na více frontách najednou. Včetně zahraničí, kde nechceme a nemůžeme ustoupit od záměru uznat v rámci EU jadernou energetiku jako trvalý udržitelný zdroj a zemní plyn jako klíčové transformační pravidlo. V předloženém programovém prohlášení najdete i další podstatný úkol, který jsme si v oblasti energetiky uložili. Zásadně přispějeme k tomu, aby do roku 2025 na minimálně 100 000 tuzemských střech vznikly nové fotovoltaické elektrárny. Naše vláda chce rovněž splatit dlouhodobý dluh předcházejících vlád a konečně zahájit výstavbu jaderných bloků v našich stávajících jaderných elektrárnách a to samozřejmě bez účasti Číny a Ruska.

Náš další klíčový závazek se týká podnikatelů. Chceme systematicky podporovat malé a střední firmy, které podle našeho přesvědčení mají tvořit páteř naší ekonomiky. Je jasné, že mnozí z těch aktivních lidí už dávno rezignovali na podporu ze strany českého státu. Ale přesto jim chci, naše vláda jim chce slíbit několik věcí. Za prvé méně byrokracie a za druhé více podpory právě pro malé a střední podnikatele.

Rovněž jim chci dát naše slovo, že s nástupem této vlády skončí ono nechvalně známé a účelové zaklekávání. To samozřejmě neznamená, že stát rezignuje na svou kontrolní roli. Ale budeme na všech úrovních prosazovat, aby kontrolní orgány státu postupovaly rozumně, s ohledem na klienta a s co nejmenší byrokratickou zátěží pro kontrolované subjekty. Dámy a pánové. Nepůjde to ze dne na den, to neříkám, nepůjde to ze dne na den, ale pevně věřím, že co nejdříve to bude vidět.

Naším dalším záměrem jak podpořit podnikání a podpořit i celou českou ekonomiku je otevřít pracovní trh zájemcům o práci z třetích zemí. Podnikatelé po tom už dlouho volají a je to věc, která pomůže vyřešit dlouhodobý nedostatek zaměstnanců v oblasti stavebnictví, služeb, průmyslu a sekundárně to samozřejmě pomůže české ekonomice jako takové. Podobné principy, které jsem tady teď zmínil, principy podpory státu chceme zavést i pro naše zemědělce. Budeme účinněji podporovat rodinné farmy a malé, střední, začínající a ekologické zemědělce. Nechceme, aby zemědělské podniky bez ohledu na velikost byly zatíženy zbytečnou či duplicitní administrativou.

Zvýšenou pozornost budeme naopak věnovat ochraně zemědělské půdy před degradací, před záborem. Budeme rovněž podporovat biodiverzitu a zadržování vody v krajině. Významným momentem, který určitě ocení široká veřejnost, bude snaha vlády snížit užívání umělých hnojiv a pesticidů ve prospěch organických hnojiv.

Změny se samozřejmě dotknou i zemědělských dotací, což je v těchto dnech velmi diskutovaná věc. V první řadě dojde k nastavení jasných pravidel tak, jak jsme to slíbili našim voličům před volbami, dojde k podpoře takzvaných prvních hektarů a dotace pro největší zemědělské firmy budou zastropovány. Vlastní čerpání dotací bude také přísně kontrolováno i s ohledem na možné propojování firem.

Rovněž hodláme bojovat s negativními jevy průmyslového zemědělství, ukončíme podporu biopaliv první generace a také bioplynových stanic, které zpracovávají technické plodiny. Obecně tak budeme různými prostředky naplňovat náš další společný cíl: Chceme, aby naše zemědělství bylo šetrné ke krajině a aby naše lesy, půda i vodstvo zvládly co nejlépe změny klimatu.

Zejména voda, kterou jsem zde teď zmínil, tak voda má v našem programovém prohlášení naprosto zásadní roli. Ochranu vody považujeme za prvořadý národní zájem, a proto ještě do konce letošního roku předložíme návrh na zakotvení její ochrany v ústavě. Jsme připraveni z evropských i národních projektů, programů podpořit tisíce konkrétních projektů obnovy mokřadů, tůní, malých vodních nádrží, jakož i péči o cenné biotopy, výsadbu zeleně, zlepšení prostorové a druhové skladby lesů nebo revitalizaci vodních toků. Cílem všech těchto projektů a všech těch vynaložených peněz je zadržet vodu v krajině a obnovit přirozený vodní režim. To všechno jsou dlouhodobé investice, toho jsme si jasně vědomi, jsou to dlouhodobé investice, jejichž efekt nebude vidět ze dne na den, nebude vidět hned. Ale my věříme, že takovouto politiku ocení zejména generace, které přijdou po nás.

A když mluvím o generacích, tak významnou roli v plánech nové vlády hrají naše rodiny. Chceme, aby české rodiny měly kde bydlet, chceme, aby naše děti měly dobré vzdělání, vzdělání, které je pomůže dobře připravit na měnící se moderní svět. Náš program pro oblast bydlení je opravdu velice komplexní, proto tady zmíním jen některá hlavní opatření. Počítáme se zjednodušením stavebního řízení. Počítáme s podporou všech typů bydlení, ať už jde o bydlení vlastnické, nájemní nebo družstevní tak, aby si lidé mohli najít tu nejvhodnější formu pro svou konkrétní životní situaci. Chceme zavést daňové úlevy, chceme v této oblasti snížit DPH, připravit nové finanční nástroje včetně garancí státu za úvěry. A v neposlední řadě počítáme i s uvolněním vhodných pozemků, které jsou v držení státu, a jejich převedení obcím, chceme je převést obcím za účelem výstavby bytů a související infrastruktury. Naším cílem je, aby se do konce tohoto volebního období začalo stavět zhruba o 10 tisíc bytů více, o 10 tisíc bytů více ročně, než je tomu dosud. To je náš cíl, a je to cíl, jehož naplnění určitě české rodiny jednoznačně potřebují.

Naší další prioritou je pak vzdělávání našich dětí. Pandemie a s ní související on-line výuka nám naplno ukázala, že obsah našich osnov je často zastaralý a jde příliš do široka, je příliš robustní. Proto jsme se rozhodli, že do konce roku 2023 dokončíme revize rámcových vzdělávacích programů s důrazem na objem, obsah a aktuálnost učiva na základních a středních školách. Zároveň se zaměříme na snížení celkového objemu učiva a podpoříme jeho kvalitu, zejména porozumění probírané látce, upřednostníme kvalitu před kvantitou, tedy před nadbytečným memorováním. Budeme rovněž usilovat o zvětšení prostoru pro týmovou spolupráci, rozvoj kreativity a individuální přístup k žákům. Zvláštní pozornost chceme věnovat rozvoji znalostí a dovedností, které jsou potřebné v každodenním životě. To je také důležitý úkol školy. Bude se to týkat nejenom podpory občanského vzdělávání nebo etické výchovy, ale bude se to také týkat finanční a mediální gramotnosti a kritického myšlení. Jsme si zároveň vědomi, že nový přístup ke vzdělání, úprava rámcových vzdělávacích programů, upřednostňování kvality před kvantitou učiva, že to všechno musí být podpořeno kvalitními pedagogy, pedagogy, kteří své poslání budou vykonávat za důstojných podmínek. Proto pro nás platí jednoznačně náš závazek udržet platy učitelů na úrovni 130 % průměrné měsíční mzdy.

Jak už jsem zmínil, rodina a její stabilita je pro naši vládu zásadní hodnotou. Proto podpoříme i flexibilnější pracovní úvazky rodičům a nabídneme jim lepší možnosti, jak sladit profesní a rodinný život, aby si lidé mohli dovolit věnovat více času dětem, péči o blízké, a neznamenalo to pro ně v každém případě propad životní úrovně.

Rádi bychom v tomto volebním období také splatili obrovský dluh minulých vlád vůči našim spoluobčanům v aktivním věku. Chceme, aby tito lidé, mladší generace, měli jasno, jaký budou mít jednou důchod, aby měli jistotu, že jejich život bude i ve stáří důstojný. Proto jsme se v tomto programovém prohlášení vlády zavázali, že do konce roku 2023 předložíme skutečnou důchodovou reformu. Její návrh se bude skládat ze dvou hlavních složek a třetí dobrovolné. Základní složka bude reflektovat požadavky na důstojnost života a finanční možnosti státu, zásluhová složka bude vycházet z odvodů do pojistného systému a počtu vychovaných dětí, a dobrovolná složka bude zřízena ve formě státního nebo veřejnoprávního fondu tak, jak je to obvyklé v zahraničí. Jsme přesvědčeni, že všechna tato opatření, zmínil jsem zde jenom některá, všechna tato opatření ve prospěch našich rodin a jejich jednotlivých členů jsou tou nejlepší investicí do budoucnosti našeho státu.

Dámy a pánové. Na závěr bych se rád krátce zastavil u vnějších vztahů, u problematiky zahraniční politiky, Evropské unie a zajištění naší vnější bezpečnosti.

Evropské předsednictví, které je před námi ve druhé polovině letošního roku, přinese České republice naprosto unikátní příležitost vrátit našemu státu na mezinárodní úrovni pověst spolehlivého a respektovaného partnera, pověst, kterou jsme si v posledních letech ne úplně ve všech směrech udrželi. Chci zde zdůraznit, že naše vláda je si vědoma své odpovědnosti vůči Evropské unii, Severoatlantické alianci, že vnímáme tyto instituce jako společný prostor, jehož výslednou podobu, názory, postoje můžeme a musíme my, také my – Česká republika aktivně vytvářet a ovlivňovat. A to je důležité. Podílet se na aktivním vytváření a ovlivňování toho, co se odehrává v Evropské unii.

Chtěl bych tady znovu zopakovat, že chceme, aby Česká republika byla státem, který patří do demokratické Evropy a který ví, že hodnoty svobody a demokracie je třeba aktivně bránit a prosazovat je. V našem zájmu je demokratická, nebyrokratická, spravedlivá a obchodně otevřená Evropská unie s důrazem na dodržování občanských svobod. Evropská unie je živý projekt. To je nám jasné. Je to živý projekt, který se neustále vyvíjí. A my budeme podporovat takovou její formu, která upřednostňuje principy subsidiarity a proporcionality, umožňuje členským státům realizovat svoje zájmy a zajistí také pravomoci členských států tak, aby nevzrůstal demokratický deficit.

Zároveň bych rád zmínil, že do konce roku 2023, a to už se týká zahraniční politiky, předložíme tomuto parlamentu ke schválení zákon sankcionující hrubá porušení lidských práv, který je znám jako tzv. Magnitského zákon. Jsme přesvědčeni, že půjde o jasný signál toho, co chce naše vláda prosazovat v zahraniční politice, a je to i přihlášení se konkrétním krokem k tomu, co jsme označili jako havlovskou tradici naší zahraniční politiky.

Do této kategorie ale také patří i jiná věc, náš další závazek, který se týká obrany naší země. Všichni sledujeme zhoršující se bezpečnostní situaci, nemůžeme před ní zavírat oči a třeba ta aktuální situace na východních hranicích Ukrajiny ukazuje, jak je důležité chránit naši vnější bezpečnost, a že na její obranu nelze rezignovat. Naopak. A právě proto budeme navyšovat výdaje na obranu naší země v souladu s našimi aliančními závazky tak, aby dosáhly dvou procent hrubého domácího produktu už v rozpočtu na rok 2025. A počítáme i s tím, že tuto úroveň obranných výdajů legislativně zakotvíme jako minimální hranici i pro další rozpočty a další vlády; vlády, které přijdou po nás.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, mohl bych tady hovořit ještě dlouho a představovat jednotlivé body našeho programu a programového prohlášení. Mohl bych zde mluvit o našich plánech v oblasti zdravotnictví, o tom, jak chceme podpořit českou kulturu nebo o záměrech v oblasti vnitřní bezpečnosti, justice nebo legislativy. Všechno ale máte pečlivě sepsané, máte to k dispozici na svých stolech a hlavně už několik dní, zhruba týden, probíhá na všechna předložená témata i celkem bohatá veřejná debata, a to je dobře.

Mým záměrem tady bylo představit vám osobně aspoň ty nejdůležitější úkoly, které si tato nová česká vláda vytyčila na následující čtyři roky. Vím velice dobře, že jde o plány velmi ambiciózní, to nijak netajíme, ale taky víme, že je všechny musíme začít naplňovat a začít je naplňovat co nejdříve. Naše země si nemůže dovolit žádné další zpoždění, a proto také od samého počátku od nástupu naší vlády volíme politiku otevřenosti. Nechceme a nesmíme a nebudeme občanům lhát a zatajovat problémy, i když to pro nás třeba někdy může být nepříjemné, a už vůbec se nebudeme tady za čtyři roky tvářit, že jsme si tyto sliby nikdy nedali. Ty sliby, o kterých tady mluvím, to jsou sliby, které bereme vážně, a budeme z nich chtít tady skládat za čtyři roky účty. Každý z nás, tak jak tady sedíme. My se totiž opravdu cítíme být vládou změny.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za vaši pozornost a jménem svým i nové vlády České republiky vás v souladu s ústavou žádám o vyslovení důvěry.


Fiala Petr

Petr Fiala

předseda vlády ČR
štítky: #