Texty

Reforma dopravy: pomoc nejen pro podnikatele

Téma dopravy se více či méně dotýká snad každého občana v naší zemi. Vláda Petra Fialy se této agendě věnuje od svého příchodu do Strakovy akademie prakticky nepřetržitě. Kromě loňské pomoci v souvislosti se skokovým zdražením pohonných hmot připravuje i několik novelizací stěžejních právních předpisů. Aktuálně jde především novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Uplynulý turbulentní rok si vyžádal legislativní zásahy v mnoha v oblastech. Mezi nejvíce diskutované téma rozhodně patřilo prudké zvýšení cen pohonných hmot, které v březnu u benzínových pump atakovaly psychologickou hranici padesáti korun za litr. Na tento vývoj vláda reagovala zavedením dočasných podpůrných kroků v podobě snížení spotřebních daní na bezolovnatý benzín a motorovou naftu. Toto opatření pomohlo plošně všem řidičům. 

Na podnikatele a živnostníky však vláda pamatovala i jinak. Novelou zákona o silniční dani došlo k tomu, že se daň za uplynulé zdaňovací období nebude platit zálohově, ale jednorázově. Za rok 2022 jsou od ní navíc reálně osvobozeny osobní automobily a autobusy s hmotností do 12 tun. U těžkých nákladních automobilů došlo poměrně k výraznému snížení daně. Podnikatelé tak mohou alespoň část nákladů spojených s vyššími cenami paliv ušetřit při plnění daňových povinností.

Zásadní změnu silniční dopravy v České republice bude ale představovat zejména novela zákona o provozu na pozemních komunikacích připravovaná pod taktovkou Ministerstva dopravy v čele s Martinem Kupkou (ODS). Ta přináší revoluci bodového systému, ukládaných pokut, případů zbavení řidičského oprávnění za spáchané přestupky, ale rovněž třeba novinky v podobě řidičského průkazu na zkoušku nebo možnost řízení motorového vozidla pod dohledem mentora od 17 let.

 

 

Dané změny si kladou za cíl především zvýšit bezpečnost silničního provozu a současně již drakonicky netrestat bagatelní a společnost neohrožující přestupky, jako je porušení zákazu stání či zákazu zastavení, nerozsvícená světla či doma zapomenuté doklady. U nejzávažnějších porušení pravidel naopak dochází ke zpřísnění sankcí. 

Na místo dosavadních pěti kategorií bodových pásem bodů strhávaných za spáchané přestupky zavádí novela tři a celkově systém zpřehledňuje. Vládou schválené znění počítá s následujícími kategoriemi srážek:

  • 6 bodů (tzv. mechanismus 2x a dost, je-li přestupek spáchán dvakrát, dojde k vybodování řidiče) – např. za požití alkoholu před jízdou, vjetí na železniční přejezd během signalizace, jízda na červenou apod.;
  • 4 body – nedání přednosti v jízdě, telefonování při jízdě, omezení chodce jako účastníka silničního provozu;
  • 2 body – nezastavení vozidla před přechodem pro chodce, řízení bez profesní způsobilosti apod.

V rámci digitalizace a celkové koncepce přívětivé a dobré veřejné správy pak novela počítá s možností, aby si držitel řidičského oprávnění na silničním úřadě požádal o informaci o změně bodů na svém „kontu řidiče“ a byl tak plně informován v reálném čase o množství svých bodů. Informací může dle vlastní volby obdržet prostřednictvím SMS zprávy, e-mailem či do datové schránky.

Velmi diskutovanou součástí novely je pak redukce případů, za něž se odebírá řidičský průkaz. V případě méně závažných porušení pravidel provozu je dle mínění autora textu na místě, aby pachatel nebyl sankcionován i zákazem řízení. Pro lidi podnikající v dopravě, řidiče z povolání nebo ty, kdo využívají auto ke své živnosti, totiž zákaz řízení může mnohdy představovat důvod pro ukončení nebo minimálně dočasné přerušení jejich činnosti. 

 


Staněk Martin

Martin Staněk

analytik
štítky: #