Texty

Řekněte ne vládě populistů s komunisty v zádech

Rozhovor s Markétou Vaňkovou, kandidátkou ODS na brněnskou primátorku

Paní doktorko, na vašich předvolebních plakátech se mimo jiné objevuje i text „Řekněte ne vládě populistů s komunisty v zádech“, který odkazuje na aktuální celorepublikovou problematiku. Ve volbách do místních zastupitelstev, kde se rozhoduje primárně o konkrétních lokálních záležitostech, však může působit poněkud nadbytečně. Proč jste se takto rozhodla?

Jsem přesvědčena, že existují zásadní problémy, které nelze dělit na obecní, krajské či celorepublikové. Nejsem spokojena s vývojem politiky v naší zemi, nesouhlasím, aby v jejím čele stál trestně stíhaný premiér, vadí mi neúplná a špatně fungující vláda s podporou komunistické strany, které ve sněmovně pomáhají hlasy extremistů. Byla by chyba si myslet, že to, co se „děje v Praze“, se místní politiky netýká. Týká, a to velmi. Relativizace pravidel, ohýbání Ústavy i zákonů, vyprazdňování politiky, postupná demontáž demokracie, to jsou problémy, které se týkají všech bez rozdílu. Navíc mám pocit, že někteří političtí představitelé s pasivitou a nezájmem lidí přímo počítají. Musíme dát najevo, že takový vývoj je nepřijatelný, že jej na nižších úrovních rozhodně nebudeme následovat.

To jsou postoje a názory, které hájí i předseda ODS Petr Fiala, který vás coby rodilý „Brňák“ v kampani podporuje. Mám dojem, že těch společných vlastností máte mnohem více. Oba jste renomovanými odborníky, působíte velmi vyrovnaně, vystupuje věcně, nevezete se na vlně populismu. Dokonce vám i vytýkají stejné věci: malou průbojnost a až příliš velkou slušnost. Cítíte to také tak?

Do ODS jsem vstoupila v roce 2002, ve stejném roce jsem se stala zastupitelkou městské části Brno-střed, později města a ještě později také zastupitelkou Jihomoravského kraje. Neměla jsem vyšší ambice, poctivá každodenní práce na místní úrovni mě uspokojovala a stále uspokojuje. Navíc mě velmi baví i moje profese, tedy advokacie, nepředpokládala jsem, že bych se někdy mohla stát političkou „na plný úvazek“. Je pravda, že vstup Petra Fialy do politiky a způsob, jakým se rozhodl ODS obrodit, byl pro mě novým impulzem. Jeho názory i postoje jsou mi velmi blízké. Je mi sympatický jeho důraz na slušnost a věcnost. Jeho snaha vrátit politice skutečný smysl mě oslovuje a inspiruje. To, že je on sám optikou dnešní vesměs povrchní a populistické politiky vnímán jako „suchar“, chápu jako svého druhu lichotku. Pokud jsem posuzována podobnou optikou, nemám s tím problém. Naopak. Za politika nakonec mluví výsledky a ne to, jak umí „bouchnout do stolu“.

V předvolební kampani vás otevřeně podporuje také Miroslava Němcová, patrně nejvýraznější česká politička, která se především v posledních měsících stala určitým symbolem boje proti návratu komunistů k moci a relativizaci jejich zločinů. To jistě také není náhoda.

Ne, není. Paní Němcové si dlouhodobě velice vážím. Sdílím s ní stejné hodnoty a jsem jí za její podporu velmi vděčná. Miroslava Němcová v mých očích představuje určitý morální étos a Petr Fiala je pro mě garantem skutečného obsahu politiky ODS.

Brnu v končícím volebním období vládla široká koalice v čele s ANO, ODS byla v opozici. Často se vyjadřujete v tom smyslu, že město v tomto období stagnovalo. Je pravda, že i sám současný primátor a místopředseda hnutí ANO Petr Vokřál jen těžko hledá něco konkrétního, čím by se prezentoval, vysvětluje to však spory v koalici.


JUDr. Markéta Vaňková

Právnička se soukromou advokátní praxí. V komunální politice působí od roku 2002, kdy se stala zastupitelkou městské části Brno-střed, kterou je nepřetržitě dodnes. V letech 2006 až 2010 byla také zastupitelkou města Brna a členkou rady městské části Brno-střed. Od roku 2016 je též zastupitelkou Jihomoravského kraje. Je vdaná, má dva syny.

Za roky, co je v čele Brna hnutí ANO jsme se opravdu nikam neposunuli, naopak některé dříve započaté dlouhodobé aktivity byly nesmyslně zastaveny. Je až pozoruhodné, kolik toho máme společného s Prahou, kterou také posledních několik let vedli představitelé hnutí ANO. V obou největších městech naší republiky chybí moderní územní plán, což mimo jiné znemožňuje novou výstavbu a zvedá ceny bytů do absurdních výšin. Brněnská i pražská doprava stojí v dlouhých kolonách, jejichž příčinou je především nekoncepční a nepromyšlené plánování oprav. Obě města nepokročila v budování městských okruhů, což je sice také záležitost kraje a státu, ale kdy už by k tomu měla být vůle, než v době ekonomické konjunktury a když jsou všechny odpovědné posty včetně premiéra a ministra dopravy v rukou jedné politické síly?

V Brně se nepostavil žádný nový parkovací dům, bylo zprovozněno pouze jediné, navíc již dříve existující odstavné parkoviště pro dojíždějící, a to přesto, že již v roce 2014 předchozí koalice schválila Strategii parkování, ve které bylo vymezeno okolo dvaceti vhodných lokalit. S tím související postupně spouštěný systém rezidentního parkování je kapitolou sám pro sebe. Na samý počátek se vrátila dlouholetá jednání o slibované koncertní síni brněnské filharmonie, z níž vznikly pouze podzemní garáže, které však veřejnost nemůže využívat a jejichž nedokončená stavba hyzdí střed města. Svůj slibovaný nový sportovní stánek stále nemá ani mistrovská hokejová Kometa. Obrovské dluhy vidím i v sociální oblasti, přijde mi, že současná koalice se omezila pouze na řešení bezdomovectví. Podařilo se sice umístit padesát sociálně slabých rodin z ubytoven do standardních nájemních bytů, ale udržitelnost tohoto projektu po ukončení velkorysého financování z evropských fondů je sporná, přitom však byla zastavena například výstavba domů s pečovatelskou službou a domů pro seniory, i když poptávka po takových službách vysoce převyšuje jejich nabídku. Mohla bych pokračovat.

A výmluvy na partnery v koalici? Vždy se vládne s koaličními partnery, neschopnost dohody to je naprosto zjevné manažerské selhání nejsilnějšího subjektu, tedy v našem případě politiků hnutí ANO.

Pokud by ODS v Brně uspěla a vy se stala jeho novou primátorkou, byla byste teprve druhou ženou na tomto postu po úspěšné éře vaší stranické kolegyně, soudkyně ústavního soudu a senátorky paní Dagmar Lastovecké (primátorkou 1994-1998). Opět žena, opět právnička, politička ODS v čele města Brna, co by to pro vás znamenalo?

Především impuls pro celou republiku, že se vrací do popředí slušná racionální politika bez extrémismu a populismu, která nabízí smysluplná řešení, jež je schopna realizovat. Prioritou v Brně musí konečně být urychlená práce na územním plánu a celý balíček opatření, který pomůže plynulosti dopravy a vyřeší parkování.

Ptala se Kateřina Hloušková.štítky: #