Texty

Restart Česka

Česká republika potřebuje nové impulzy, potřebuje znovu nastartovat! Proto jsme rozjeli Restart Česka,  iniciativu k prosazení celospolečenského rozvoje naší země na příští desetiletí. Poprvé byl představen předsedou vlády  v září letošního roku na konferenci Česko na křižovatce – Vize a strategie pro dalších 30 let. 

Výchozí dokument iniciativy vypracoval premiér s týmem nezávislých odborníků v rámci think-tanku Pravý břeh – Institut Petra Fialy, jehož prostřednictvím je předkládán k širší politické, odborné i veřejné debatě. Vize a s ní spojená strategie vychází z konkrétních kroků, které již současná vláda uskutečnila či v nejbližší době hodlá uskutečnit, jde však o dlouhodobější strategii překračující jedno či dvě volební období. 

Již delší dobu se totiž ukazuje, že Achillovou patou České republiky je zejména to, že zde neexistuje širší politická a společenská shoda na základních prioritách rozvoje země mezi většinou hlavních sil v zemi, ať už jde o politiky, média, intelektuály, občanské aktivisty nebo o kapitány průmyslu. Cílem projektu Restart Česka je tyto hlavní priority definovat a o jejich správnosti přesvědčit širokou veřejnost a pokud možno i další politické síly v zemi, aby nebyly následujícími vládami zpochybněny. 

Česká republika potřebuje silnou celospolečenskou vizi, aby se znovu dostala na světovou špičku a stala se hlavní křižovatkou Evropy v dopravě, v energetice, v inovacích a v kultuře. Projekt Restart Česka stojí na čtyřech základních pilířích – Sebevědomá země, Efektivní stát, Smysluplné vzdělávání, Strategické investice –, které jsou průběžně diskutovány v samostatných blocích. 

Výstupy z těchto odborných debat budou postupně zveřejňovány na našich webových stránkách a sociálních sítích.