Texty

SPOLU se starosty – Brno-střed

Je jistě fajn, když v čele centrální městské části specifické svojí historickou i kulturně-společenskou funkci stojí architekt, urbanista. Brněnské historické a širší centrum plní řadu funkcí nejen pro nás, kteří tu žijeme a pracujeme, ale také pro Brňany ze vzdálenějších čtvrtí, obyvatele okolních vesnic a měst a v neposlední řadě také pro početné návštěvníky a turisty. Skloubit vše dohromady je velká výzva, ale kdo se v posledních letech centrem Brna byť jen prošel, ví, že se to daří.

Vojtěch Mencl (ODS), starosta městské části Brno-střed

Co pro vás v čele radnice Brna-střed byly a jsou největší výzvy?

Naše městská část je specifická. Nemůžeme uspokojovat jen místní obyvatele, sloužíme velkému množství lidí s různými požadavky a zájmy. Staráme se o řadu veřejných prostranství, ulic, parků, zelených ploch, ale také škol či sportovišť, které slouží mnohem většímu počtu lidí, než kolik jich zde žije. Jsme skutečným centrem pro velké území a chceme být centrem živým a maximálně příjemným jak pro každodenní život, tak i volný čas. Z toho plyne velké množství aktivit i úkolů. Pro mě jako urbanistu bylo a je velmi podstatné, aby městské centrum bylo nejen opravené, maximálně funkční a čisté, ale také plné zeleně a relaxačních ploch. Přeji si, aby do pěti minut chůze měl každý obyvatel k dispozici park či jinou příjemnou zelenou plochu, kterou ocení zvlášť nyní v letních měsících.

S tím souvisí i několik architektonických soutěží, které jsou v různých fázích realizace. Již v říjnu se začne s rozsáhlou úpravou Moravského náměstí, kde vznikne místo k aktivnímu odpočinku i relaxaci včetně nové kavárny s dosud nedoceněným průhledem ulicí Rašínovou směrem k náměstí Svobody. Pracuje se také na rozšíření a rekonstrukci oblíbeného koupaliště na Kraví hoře, kde vznikne nové zázemí a wellness zóna s vnitřními i venkovními saunami s mimořádným výhledem na Brno. Jde o společnou investici městské části a magistrátu, hotovo by mělo být příští rok na podzim.

Výrazná proměna lokality kolem Žlutého kopce

Na co jste nejvíce pyšný? Z čeho máte radost?

Aktuálně mám velkou radost z toho, jak centrum konečně zase postupně ožívá. Procházím třeba Zelným trhem, přilehlými ulicemi nebo náměstím Svobody a jsem nadšený z toho, kolik je tu lidí, jak ožily zahrádky, co se tu vše děje, jak se lidé baví nebo třeba jen odpočívají v početných lehátkách, které jsme tu nechali rozmístit. Je jich 400 a dalších 100 jsme ještě přikoupili. Brňané je najdou na všech svých oblíbených místech a rádi je využívají. Zase se sem vrací pohoda a život, kterou oceňují i mimobrněnští a která je pro naše město typická. Ne davy turistů, ale lidé, kteří si rádi zajdou za zábavou nebo vynikající gastronomií, kterou je centrum Brna pověstné. Snažili jsme se k tomu přispět podporou místních provozoven, odpustili jsme jim část nájmu, nemusí platit poplatky za zahrádky, ale hlavně spoluorganizujeme řadu kulturních aktivit, které sem vrací život ochromený koronavirovou pandemií. Radost mi dělá i naše radniční letní kino. A to tu ještě nejsou studenti, kteří k životu ve městě také výrazně přispívají. Věřím, že brzy bude vše jako před pandemií a provozovny i živnostníci se opět postaví na nohy.

Na Zelném trhu najdete oblíbené farmářské trhy

Jaké realizace plánujete do budoucna? 

Například urbanistickou soutěž a následnou realizaci parku na Žlutém kopci, kde plánujeme vznik úplně nového a dosud nejrozsáhlejšího rekreačního území, jenž spojí zatím opomíjenou oblast mezi Mendlovým náměstím a Masarykovou čtvrtí. Nebo oživení a důstojnou úpravu parku Danuše Muzikářové, který navazuje na již opravenou a oblíbenou rekreační plochu před Janáčkovým divadlem. Je toho ale mnohem víc.

Co očekáváte od „velké“ politiky, pokud SPOLU uspěje a bude sestavovat vládu?

Především změnu, a to jak politickou ve vedení státu, ale i v přístupu k městům a obcím. Jak vidíme například na novém stavebním zákoně, pokračuje tvrdá centralizace. Vláda chce rozhodovat z centra o všem a vůbec nechápe, že místní tomu rozumějí líp. A specificky v Brně to platí například pro ochranu památek. Velice bych ocenil, kdyby nový ministr kultury začal řešit obrovský problém s ochranou více než 1 300 nemovitých kulturních památek, které vinou ministerstva přišly o svoji ochranu. A učinil to způsobem, který nezatíží občany naší městské části nadměrnou plošnou regulací.