Texty

Zřízení Silniční inspekce ČR by mohlo pomoct českým silnicím

Ministr dopravy Martin Kupka  v pořadu České televize Otázky Václava Moravce představil širší veřejnosti záměr přeměnit stávající Centrum služeb pro silniční dopravu na Silniční inspekci ČR. Ministr dopravy tento záměr odůvodnil především tím, že Centrum služeb nemá dostatečné pravomoci při kontrole nákladních vozidel, zejm. ve vztahu k přetíženým kamionům nebo kontrole řidičů při dodržování bezpečnostních přestávek. A že se jedná o skutečný problém, dokládají i statistiky Policie České republiky, ze kterých vyplývá, že v loňském i letošním roce bylo přibližně každé třetí kontrolované vozidlo přetíženo.

Centrum služeb pro silniční dopravu je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo dopravy. Jeho kompetence jsou vymezeny ve  zřizovací listině, dle které se tato organizace, mj. na požádání podílí na provádění silničních kontrol v součinnosti s Ministerstvem dopravy, Policií České republiky, celními úřady, krajskými úřady a obecními úřady, a to ve formě expertní činnosti, např. v oblasti dodržování sociálních předpisů v silniční dopravě, přepravy nebezpečných věcí, hromadné přepravy osob, či nízkorychlostního kontrolního vážení silničních vozidel. Z takto vymezených pravomocí je tedy zcela zřejmé, že zmiňovaná organizace opravdu nedisponuje potřebnými kompetencemi, ale může být pouze nápomocná jiným kontrolním orgánům.

Martin Kupka jako příklad státu, kde již nyní silniční inspekce funguje, uvedl sousední Polsko. Ve všech 16 polských vojvodstvích působí Inspektorát silniční dopravy (Inspektorat Tranportu Drogowego), který je státním orgánem zaměřeným na kontrolu silničního provozu. Polský Inspektorát může v případě zjištěného porušení zákona ukládat pokuty, vybírat kauce od řidičů vozidel zahraničních dopravců, odstavovat vozidla a inspektoři jsou dokonce oprávněni sami řídit zadržená vozidla. Činnost polského Inspektorátu silniční dopravy se týká hlavně kontroly nákladních vozidel, avšak v některých případech ohrožení bezpečnosti silničního provozu, jako např. při řízení pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, jsou jeho inspektoři oprávněni kontrolovat i osobní vozidla.

Aby Silniční inspekce ČR získala stejné, nebo alespoň srovnatelné kompetence jako je tomu v Polsku, především pravomoc ukládat pokuty, muselo by dojít ke změně české legislativy. V této souvislosti Martin Kupka uvedl, že na jaře příštího roku plánuje předložit příslušný návrh zákona, který by mohl být účinný od roku 2025. Kontrola dodržování právních předpisů, zejm. ve vztahu k nákladním vozidlům by se tak na českých silnicích a dálnicích mohla výrazně změnit již v dohledné době.

Vzhledem k tomu, že by Silniční inspekce ČR měla vzniknout přeměnou stávajícího Centra služeb pro silniční dopravu, nemělo by si fungování nového kontrolního orgánu vyžádat ani další výdaje z veřejných prostředků. Naopak tato přeměna by znamenala, že by kvalifikovaní odborníci, kteří již nyní působí v Centru služeb pro silniční dopravu, získali nové kompetence a mohli by tak ještě účelněji využít své zkušenosti a znalosti. Je jasné, že účinná kontrola, jak stavu vozidel, tak kontrola dodržování bezpečnostních přestávek, ale i mnoha dalších parametrů provozu nákladních vozidel, je činnost, která vyžaduje orientaci v právních předpisech, ale i hluboké odborné znalosti technického charakteru.

Příprava vzniku Silniční inspekce ČR je však jen jednou z mnoha činností, kterou se Ministerstvo dopravy aktuálně zabývá. Do konce roku 2024 plánuje například více než zdvojnásobit počet vysokorychlostních vah umístěných na dálnicích.


štítky: #