Texty

Mýtus o asociální vládě

V prezidentské kampani proti sobě sice soupeřili jednotliví kandidáti, chvílemi to ale vypadalo spíše na jejich boj s vládou. V uplynulých týdnech jsme třeba od Andreje Babiše nesčetněkrát slyšeli o “asociální vládě”. Nebyl to ale jen Babiš, vláda se stala terčem snad pro každého z prezidentských kandidátů. „Příliš málo, příliš pozdě.“ Ve veřejném prostoru se vytvořil mýtus o asociální vládě, která nechce pomoc našim občanům. 

Od sametové revoluce dosud žádná česká vláda nečelila tak komplikované situací jako ta současná. Doznívající covidová pandemie, vysoká inflace, ruská agrese na Ukrajině, trhy s energiemi utržené ze řetězu… Každá taková rána vždy silně zasáhne ekonomiku a je pochopitelné, že občané v takových chvílích čekají pomoc od státu. Ten musí reagovat a pomáhat hlavně těm nejzranitelnějším – ať už je v jeho čele vláda levicová nebo pravicová.  Jak reaguje současná vláda? Podívejme se na konkrétní fakta:

 

1. Vláda zvýšila životní a existenční minimum. To je konkrétní pomoc těm nejzranitelnějším jako jsou nezaopatřené děti či nezaměstnaní. Konkrétně se od nového roku zvýšilo životní minimum z 4 620 na 4 860 Kč a existenční minimum vzrostlo z 2 980 na 3 130 Kč.

2. Zvýšení důchodů nad rámec valorizace. Druhou nejzranitelnější skupinou jsou senioři. Za rok vládnutí současného kabinetu se průměrný starobní důchod dostal na výši 19 438 Kč. Oproti prosinci loňského roku byl navýšen o 1 377 Kč. To je mnohem výraznější navýšení než slibovala předchozí vláda Andreje Babiše, která přislíbila, že průměrné důchody se v roce 2022 dostanou přes hranici 15 000.   

3. Zvýšení minimální mzdy. Další velkou zranitelnou skupinou jsou pracující s nízkými příjmy Jejich kvalifikace jim bohužel neumožňuje získat na pracovním trhu vyšší odměny. I tady však vláda zakročila, od začátku roku zvýšila minimální mzdu z  16 200 na 17 300 Kč. Zde je však na místě opatrnost, protože výrazné navýšení by mohlo vyvolat vlnu propouštění a problémy s nezaměstnaností. 

4. Jednorázová podpora 5 000 Kč rodinám. Neopominutelnou skupinou, která si zaslouží vládní pomoc, jsou rodiny. V září vláda poslala všem rodinám s ročním hrubým příjmem do jednoho milionu korun jednorázovou podporu 5 000 Kč.

5. Zastropování cen energií. Plošná a největší pomoc od vlády přišla, když zastropovala ceny energií na úroveň 6 Kč/KWh u elektřiny a 3 Kč/KWh u plynu.  Tento zásah pomohl nám všem, navíc zklidnil napětí v průmyslu a pomohl stabilizovat trhy s energiemi.   

Veškerou výše zmíněnou pomoc je třeba doplnit ještě o dřívější zásahy jako Deštník proti drahotě, příspěvky na bydlení a podobně. Jejich přehled již na podzim shrnul můj kolega Michal Chládek

Kde se tady vzala teze o tom, že je tato vláda asociální? 

Některé plánované reformy jsou nepopulární, což dokazuje například vzrušená debata o zvýšení věku odchodu do důchodu. Ale máme-li udržet určitý sociální standard i pro další generace důchodců, pak prostě stávající systém musí projít výraznou reformou. Zavírat před tím oči, je přímá cesta k velmi vážným problémům. Vláda musí nastavit jasná pravidla, určité rámce, ale “nemá se starat o lidi”, jak kdysi řekla (a byla za to kritizovaná i vysmívaná) předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. To opravdu není její úloha. Každý je odpovědný sám za sebe, stát “jen” nastavuje jasné podmínky a hranice. 

Sociální stát má být pojistkou pro občana, který spadne na zem a nedokáže si sám pomoci. Stát mu má podat pomocnou ruku, ale jakmile je to opět možné, dál už musí pokračovat vlastními silami. Pravicové vlády rozhodně nestojí proti sociálnímu státu, byť se to někteří snaží takto líčit. Ani takoví myslitelé jako Friedrich Hayek nebo Milton Friedman nikdy nevystupovali proti základní sociální pomoci občanům, pouze proti nadměrné starostlivosti a nadměrným státním zásahům. 

„Nemůže být pochyb o tom, že určité minimum stravy, přístřeší a ošacení, postačující k udržení zdraví a schopnosti pracovat, lze zajistit pro každého.“ Friedrich Hayek 

Pravice rozhodně nestojí proti sociální pomoci a už vůbec ne tato vláda. Proto, až veřejný prostor začnou opět plnit titulky o asociální vládě nebo asociální pravici, měli bychom být schopni je okamžitě vyvrátit.

 


štítky: #