Debaty

29. května 2023

Slavnostní vyhlášení výsledků esejistické soutěže

Pravý břeh – Institut Petra Fialy uspořádal první ročník studentské soutěže o nejlepší odbornou esej. Do soutěže, jejímž cílem bylo nalézt mladé a talentované autory, se přihlásily téměř čtyři desítky účastníků. Rozhodování poroty tak od začátku nebylo jednoduché. Po důkladném zvážení však nakonec vykrystalizoval užší výběr autorů, se kterým organizátoři soutěže plánují navázat další spolupráci.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo dne 29. května v Brně za přítomnosti premiéra Petra Fialy a ředitele Pravého břehu Františka Mikše. Ve svých proslovech zdůraznili návaznost esejistické soutěže a Pravého břehu na dřívější publikační a vzdělávací aktivity, které sahají ještě před listopad 1989. Už tehdy věřili, že je to právě psané slovo, které má sílu věci měnit. Cílem esejistické soutěže bylo získat nový pohled mladé generace na otázky, které hýbou společností u nás i ve světě. Tomu odpovídalo i zadání samotné soutěže – autoři si mohli zvolit buď libovolné téma, nebo využít jeden ze tří navržených okruhů. Těmi byla bilance českého předsednictví v Radě EU, vliv dezinformátorů v době krize a integrace ukrajinských uprchlíků.     

Organizátory navržené téma dezinformací si zvolil Albert Fuchs, který se umístil na třetím místě. Ve své eseji s názvem Vliv dezinformátorů na českou společnost. Selhávají mainstreamová média, komunitní sítě nebo jednotliví politici? poukázal na nutnost vzdělávání a osvěty v oblasti mediální gramotnosti. Řešení naopak nevidí v přísnější regulaci médií a sociálních sítí.   

Stříbrnou pozici obsadil Ondřej Pospíšil s esejí Ruská agrese na Ukrajině: konec liberálního snu. Zaujala nás myšlenka, že Rusko bylo k útoku na Ukrajinu „vyprovokováno“ Západem – nikoliv však jeho agresivitou, nýbrž jeho slabostí.

Celkovým vítězem soutěže se stal Tomáš Kotačka a jeho esej Může jít Ukrajina finskou cestou?. Ta představuje působivé srovnání současné války na Ukrajině se zimní válkou, kterou vedl Sovětský svaz proti Finsku. Ta byla také soubojem Davida s Goliášem, mnohem slabší Finsko však dokázalo uhájit většinu svého území a svou suverenitu. 

Všechny tři vítězné eseje Vám v mírně upravené a zkrácené podobě postupně zpřístupníme i na webu Pravého břehu.aktuální reportáže