Debaty

10. dubna 2017

Jaké školy pro naše děti?

V pondělí 10. dubna 2017 se v královopolském Semilassu uskutečnila první z veřejných debat, které Pravý břeh pořádá v Brně. Tématem bylo české školství.

Kromě emeritního rektora Masarykovy univerzity a bývalého ministra školství Petra Fialy přišli diskutovat tři další experti – Jiří Nantl, ředitel CEITEC Masarykovy univerzity, Peter Krupka, ředitel Gymnázia Brno-Řečkovice, a Milan Pařil, spoluzakladatel soukromé základní školy Eduard. Všichni nabídli svou odpověď na otázku Jaké školy pro naše děti?

Svoboda volby je nenahraditelná

Leitmotivem setkání byla otázka, zda se v našem vzdělávacím systému podaří posílit princip svobodné volby a soutěže myšlenek, který může být lékem na řadu současných problémů. „Volba rodičů – možnost vybrat dětem školu, kterou vidí jako dobrou, je nezastupitelná. Nedá se nahradit nějakým rozhodnutím na celostátní úrovni,“ uvedl Jiří Nantl.

Co to znamená v praxi? Nediskriminovat soukromé školy, zavést spravedlivé financování a posílit hlas rodičů prostřednictvím tzv. školských rad.

Málo motivace, příliš byrokracie

Panelisté řešili klíčový systémový problém: ČR má jeden nejvíce rovnostářských systémů odměňování ve školství a extrémně nízké platy, v důsledku čehož je naše základní školství silně feminizované (pouhá 4 % mužů na základních školách), přestárlé a v mnoha ohledech demotivované.

Nedostatek motivace ve spojení se stále bující byrokracií je paralyzující a také nás zbytečně poškozuje ve světové konkurenci, jak ostatně ukazují i mezinárodní žebříčky.

„Úkol školské politiky je stanovit, co má žák vědět, a vytvořit pro to podmínky, ne zasahovat do řízení jednotlivých škol. Aby učitelé mohli učit, a ne vyplňovat zbytečnosti, je základní předpoklad toho, aby se situace v naší zemi zlepšila,“ prohlásil Petr Fiala a upozornil na chystanou „antibyrokratickou revoluci“, na níž staví jím vedená ODS svůj volební program.aktuální reportáže