Debaty

11. května 2021

Online: Kultura v době pandemické

Institut pro pravicovou politiku společně s Pravým břehem – Institutem Petra Fialy uspořádali 11. května 2021 debatu, která se věnovala situaci v sektoru kultury. Ten patří mezi nejvíce zasažené pandemií koronaviru. Dostalo se tedy kultuře dostatečné podpory? Odhalila krize hlubší problémy v jejím financování? Uvědomili jsme si, jak je důležitá pro naše životy, nebo naopak předznamenala zánik některých oblastí? Nejen o tom byla online debata s místopředsedou ODS Martinem Baxou, ředitelem Městského divadla Brno Stanislavem Mošou a ředitelem nakladatelství Host Miroslavem Balaštíkem, která během prvních dní od vysílání zaujala téměř 3 000 diváků.

Diskutující se shodli na tom, že situaci v kultuře se přes počáteční obtíže postupně podařilo stabilizovat. Pozitivní roli na tom měla komunikace Ministerstva kultury a také jednotný tlak kulturní obce. Jako negativní a nekonstruktivní naopak vnímají jednání Ministerstva zdravotnictví. Kulturní segment generuje státu výrazně více peněz, než do něj stát investuje, a proto je třeba o něj pečovat, ale zároveň je potřeba nezapomínat a více zdůrazňovat i jiné výhody umění a kultury než jen ty ekonomické.aktuální reportáže