Debaty

1. listopadu 2023

Pro Evropu bez nesmyslů

Známý brněnský klub Šelepka do posledního místa obsadili ti, kteří si ve středu 1. listopadu přišli poslechnout, co se skrývá za heslem Pro Evropu bez nesmyslů. Na otázky jim odpovídali europoslanci Veronika Vrecionová a Alexandr Vondra a také poradce premiéra v oblasti evropské legislativy Ondřej Krutílek.

Úvodní dotazy snad ani nemohly směřovat jinam, než k nedávno oznámenému záměru udržet formát koalice SPOLU i pro volby do Evropského parlamentu. Veronika Vrecionová a Alexandr Vondra byli členy vyjednávacího týmu za ODSa detailněji představili i některé body společné kandidátky sepsané v Programovém desateru.    

Zajímavé dotazy směřovaly i na Ondřeje Krutílka, který usiluje o třetí (v rámci ODS), respektive pátou (v rámci SPOLU) pozici na kandidátce do Evropského parlamentu, kde v různých pozicích působí již od  od roku 2004. Srovnatelnou znalost a zkušenost z práce v evropských strukturách má v České republice málokdo, což se projevilo například v jeho schopnosti stručně a jasně objasnit velice komplikované pozadí úspěchů české delegace při změnách Euro 7 či zahraničně politickém směřování EU – ať již vzhledem ke konfliktu na Ukrajině nebo nedávném útoku Hamásu v Izraeli.           

Další dotazy a odpovědi se týkaly například Migračního paktu, českého i evropského zemědělství, ale nevyhýbaly se ani tématům spojeným s nelegální migrací, vnitřní evropskou bezpečností nebo rostoucím antisemitismem. 

Ústřední myšlenkou celé debaty však byla naléhavá potřeba být v rámci evropských struktur aktivní, podílet se na jejím rozhodování, definitivně přestat s pouhou slepou negací či neméně slepým přitakáváním,  a aktivně pracovat: hledat partnery a koalice pro prosazení takových zákonů, které budou pro Českou republiku prospěšné. Heslo Pro Evropu bez nesmyslů dostalo při debatě konkrétní obsah a my věříme, že asi stovka posluchačů v sále a další tisíce lidí, kteří ji sledovaly online či pak později ze záznamu, byly spokojeni. aktuální reportáže