Debaty

26. února 2024

V Brně se sešel další klub mladých zastupitelů, o diskuzi nebyla nouze

V pondělí 26. února 2024 se ve večerních hodinách uskutečnilo pravidelné setkání klubu mladých komunálních zastupitelů, ze všech koutů Jihomoravského kraje. Tento pilotní projekt, jež organizuje regionální klub Mladých konzervativců v Brně a Pravý břeh – Institut Petra Fialy, ve spolupráci s Institutem pro pravicovou politiku, má za cíl vytvořit platformu pro sdílení zkušeností mezi mladými lidmi v politice, a zároveň zprostředkovat diskuzi napříč generacemi v rámci ODS.

Každý večer má nějaké téma, tentokrát to byla doprava. Našimi hosty proto byly náměstek hejtmana JMK Jiří Crha a radní pro investice a rozvoj Vladimír Šmerda. Oba pánové už za sebou mají léta zkušeností ve starostenském úřadu a rozběhla se tedy plodná diskuze.

Nejprve hovořil pan Crha o projektech, které se již realizují, jako je II. etapa elektrifikace železniční trati Brno-Zastávka, o nových vlakových soupravách JMK, ale i o projektech, které se teprve  připravují, jako dostavba JE Dukovany a s tím spojené  zajišťování základních služeb jako jsou školy, školky apod. Cílem bylo seznámit mladé zastupitele s výzvami, které je s největší pravděpodobností někdy v budoucnu čekají.

Následně se mladí zastupitelé věnovali diskuzi o nedostatcích v silniční infrastruktuře a autobusové dopravě v okolí Slavkova u Brna, která není v ideálním stavu, ale díky práci našich krajských a komunálních zastupitelů by se měla v několika měsících zlepšit. Mladí se snažili vstřebat co nejvíce informací a zkušeností a předat podněty svých místních samospráv, nebo přednést návrhy na řešení různých problematik. Starší a zkušení  se naopak snažili co nejvíce naslouchat a pochopit potřeby a myšlenky současné mladé generace.

Toto v pořadí již třetí setkání zastupitelů ukázalo, jak je diskuze mezi generacemi potřebná, ale především, jak moc je z řad mladých žádaná. O zprvu pilotní projekt v JMK začínají nyní  projevovat zájem i ostatní mladí zastupitelé z ODS, napříč celou Českou republikou. Očekává se proto, že brzy začnou podobné platformy fungovat i v dalších krajích.

 aktuální reportáže