Texty

Novela zákoníku práce

Na vládu se v posledních týdnech snáší ze strany části podnikatelů kritika za novelu zákoníku práce. Co však novela skutečně přináší a jaké jsou okolnosti jejího vzniku?

Za prvé je nutné říct, že novela vychází z několika evropských směrnic a provádí jejich transpozice. Klíčové části novely tak zkrátka bylo nutné přijmout. Česko to mimochodem mělo udělat už na začátku loňského srpna a reálně mu hrozila pokuta od Evropské komise.

Pojďme se ale podívat na hlavní změny:

  • rozšířená informační povinnost zaměstnavatele 

Ta se vztahuje i na „dohodáře“. Zaměstnavatel ji může splnit více způsoby – informace může vložit do smlouvy nebo třeba vnitřního předpisu. MPSV připravilo i vzorový informační formulář. Tuto změnu nelze hodnotit jako příliš výraznou, na jednu stranu možná přinese lepší informovanost zaměstnance (v tomto ohledu ale nejsem velkým optimistou), na druhou stranu přinese další nárůst už tak velké byrokracie.  

  •  změny u DPP/DPČ

DPP a DPČ (neboli „dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr“) představují již tradičně flexibilní alternativu k přísnějším pracovním smlouvám. Změny jsou u nich skutečně rozsáhlé, na dohodáře se nově bude vztahovat mj. právo na dovolenou (od 1. 1. 2024) nebo nárok na příplatky. 

  • elektronické doručování dokumentů

Krok dobrým směrem podle mého názoru představuje usnadnění elektronického doručování pracovněprávních dokumentů. Zaměstnanec už například nebude muset doručovat písemnosti s uznávaným elektronickým podpisem, kterým většina zaměstnanců vůbec nedisponuje.

  • úprava home office

Novinkou je také legislativní úprava práce na home office, kterou je nově možné vykonávat pouze na základě písemné dohody. Zákon v tomto ohledu ponechává širokou volnou míru uvážení, kdy si strany mohou v dohodě sjednat řadu podmínek práce na dálku včetně místa výkonu práce na dálku nebo jejího rozsahu. 

Změny se dotknou i dalších oblastí, jako je třeba úprava nepřetržitého odpočinku nebo žádostí o rodičovskou dovolenou.

Novela zákoníku práce každopádně výrazně ovlivní pracovní trh. DPP a DPČ, které jsou mezi zaměstnavateli velmi populární, již nebudou tak výhodné jako dříve. Zaměstnavatelé pravděpodobně budou hledat jiné způsoby zajištění pracovní síly. Jedním z nich může být např. rozšíření spolupráce s OSVČ (s dobře známým rizikem švarcsystému).

Obecně (přes některé přínosy) tedy nevnímám novelu zákona připravenou Ministerstvem práce a sociálních věcí příliš pozitivně. Na druhou stranu je nutné zdůraznit, že novela zpracovává uníjni směrnice, které je nutné přijmout. Kritika vlády za její přípravu je tak adresována špatným směrem. Pro novelu ostatně hlasovala naprostá většina poslanců napříč všemi kluby. 


Hroudný Jan

Jan Hroudný

analytik
štítky: #