Lidé

Dukát Martin

Martin Dukát

Prispievateľ pre Pravý Breh. Aktuálne študuje na univerzite Palackého v Olomouci, odbor Medzinárodné vzťahy a Európske štúdiá.

texty autora